"in flesh" Ungarisch Übersetzung

EN

"in flesh" auf Ungarisch

EN in flesh
volume_up
{Adverb}

in flesh (auch: live)

Ähnliche Übersetzungen für "in flesh" auf Ungarisch

in Präposition
flesh Substantiv
to flesh Verb

Beispielsätze für "in flesh" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishFitzstephan was a mangled pile of flesh and clothing in the center of the floor.
Fitzstephan csak egy szétszakadt, véres hús- és ruhacsomó volt a padló közepén.
EnglishBear nature is weak without custom, as bear flesh is unprotected without armor.
A medvetermészet hagyomány híján éppoly védtelen, mint a medvetest páncél híján.
EnglishI gave in to my desire to kiss her, to breathe in the fragrance of her warm flesh.
Mégis engedtem a vágyamnak, hogy összecsókoljam, beszívjam meleg húsának illatát.
EnglishI smelled flesh burning but I took no note of it, for I knew it could not be real.
Égő hús bűzét éreztem, de nem törődtem vele, mert tudtam, hogy nem lehet igazi.
EnglishHe staggered backward and fell, leaving both blades buried in his enemy's flesh.
Riven vérző szájához kapott, elhátrált, és áldozatában hagyta mindkét pengét.
EnglishAnd without one fiber of his flesh being other than human, He was obviously God.
Minden porcikája emberi volt, mégis cáfolhatatlanul éreztem, hogy ez maga az Isten.
EnglishBest of my Flesh, Forgiue my Tyranny: but do not say, For that forgiue our Romanes.
Ó, legjobb vérem, bocsásd meg Zsarnokságom, de azért bocsánatot Ne kérj Rómának.
EnglishIcy hands clutched at Elmara, caught, and seared the living flesh in their grasp.
Jeges kezek nyúltak Elmara felé és ha elérték, az élő hús elfonnyadt érintésüktől.
EnglishKettles cold hand remained in his, small, the flesh strangely loose on the bones.
Kanna hideg kis keze a kezében maradt, a hús furcsán lazának tűnt a csontjain.
EnglishHer bat wings folded into a huge single sail of flesh rising high above her head.
Denevérszárnyai egyetlen hatalmas, eleven vitorlaként magasodtak a feje fölé.
EnglishMatilda's burned flesh was so sensitive to light, she could only go out at night...
Matilda égett bőre olyan érzékeny lett a fényre, hogy csak éjszaka mehetett ki...
EnglishAnd when the flesh eaters heard these sounds, they deserted the place utterly.
Hallatán a húsevők úgy elporzottak a palotából, hogy bottal üthették lábuk nyomát.
EnglishIt came again, the fear that she was dead, locked in the flesh yet disconnected.
Megint rátört a félelem, hogy meghalt, bele van zárva a húsba, mégis elszakadt tőle.
EnglishMy lips closed against his silky white flesh so that not a drop would be lost.
Rászorítottam ajkamat a selymes, fehér húsra, hogy egyetlen csöpp se menjen kárba.
EnglishNot so for the trespassers like themselves, flesh and blood in a place of spirit.
Nem így az olyan betolakodók, mint ők is: hús-vér alakban a szellemek birodalmában.
EnglishI then cut his flesh into strips which I carried with me as I pursued my journey.
Aztán földaraboltam a testét, és a darabokat magammal vittem a további útra.
EnglishAn Orc stooped over him, and flung him some bread and a strip of raw dried flesh.
Föléje hajolt egy ork, egy darab kenyeret s egy szelet szárított húst hajított neki.
EnglishBefore you fell silent, moments ago, you invoked the 'war of flesh on flesh'?
- Amikor az imént elhallgattál, a húsnak a hús ellen vívott háborújáról beszéltél.
EnglishIt seemed hardly possible that human flesh could have endured such prolonged torture.
Senki sem hitte volna, hogy az emberi test ily hosszú gyötrelmet tud elviselni.
EnglishMoreover, we have had fathers of our flesh for instructors, and we reverenced them.
S aztán test szerinti apáink is fenyítettek bennünket, mégis tiszteltük őket.