"in earnest" Ungarisch Übersetzung

EN

"in earnest" auf Ungarisch

EN in earnest
volume_up

in earnest (auch: bona fide, earnestly, gravely, seriously)
She was earnest now, no longer talking to change the conversation.
Most komolyan beszélt, nemcsak azért, hogy új fordulatot adjon a beszélgetésnek.
He had maybe forty-five minutes before he had to crank up for dinner in earnest.
Volt még háromnegyed órája, mielőtt komolyan hozzálátott a vacsorához.
Takkata-Jim looked up and saw that Metz was earnest.
Takkata-Jim felpillantott, és látta, hogy Metz komolyan beszél.
in earnest (auch: for real, in deed, in effect, in reality)
Now they looked in earnest, deep into the heart of the crystal.
Ekkor a jósok valóban a kristály szívébe tekintettek.
He was really earnest about wanting me to write again, was convinced that a woman could do the trick.
Valóban komolyan szerette volna, ha újra írok, és szentül hitte, hogy egy nő megoldást hozhatna.
in earnest (auch: really, truly, right, forsooth)

Synonyme (Englisch) für "in earnest":

in earnest

Beispielsätze für "in earnest" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishNice looking boy - those earnest young women are quite fluttered by him, I fancy.
Csinos fiú, s azok a tudálékos fiatal nők, azt hiszem, egészen odavannak érte.
EnglishI hoped to witness that magical moment when the snow began to fall in earnest.
Reméltem, hogy szemtanúja leszek a mágikus pillanatnak, amikor a hó zuhogni kezd.
EnglishCassander, at this mo ment give the lad a gold piece as an earnest of my favor!
Cassander, most azonnal adj ennek a fiatalembernek egy aranyat hálám jeléül!
EnglishYou will not speak to me in that voice, lady, or I shall beat you in earnest.
Igraine kimutatta a foga fehérjét, akár a vadászó macska, és sziszegve felelt.
EnglishFolk fell back before himand then fled in earnest as they saw who was behind the king.
A nép visszahátrált, majd szétspriccelt, amikor meglátta, hogy ki jön mögötte.
EnglishAnd what deep and earnest purpose can he have which calls for such a trial!
Miféle célja akár becsületes célja is lehet valakinek, amiért kész ennyi áldozatra?
EnglishHe stared for a moment at the image of his cetacean colleague, then laughed in earnest.
Egy darabig némán meredt cet kollégája képére, aztán őszintén elnevette magát.
EnglishWe had an earnest, detailed discussion which reached a number of conclusions.
Őszinte, részletekbe menő vitát folytattunk, amelyből több következtetés is született.
EnglishThunder whacked heartily overhead, and this time the screams were in earnest.
Aztán villám csapott be nem messzi, és a sikoltozás nem volt már játékos.
EnglishStill, despite the lawlessness and violence, trade continued in earnest.
A törvénytelenségek és a zavaros állapotok ellenére a kereskedelem zavartalanul folyt.
EnglishThey're usually earnest girls with spectacles - and very often damp hands.
Azok rendszerint komoly, szemüveges lányok és gyakran nedves a tenyerük.
EnglishDorothy immediately began to make long and earnest and none too coherent apologies to Nora.
Dorothy nyomban hosszú, komoly és nem túlságosan összefüggő bocsánatkérésbe kezdett.
EnglishBeneath, in Annie's neat firm hand: Earnest money paid March 3rd, 1979.
Alatta, Annie tiszta, energikus betűivel ez állt: Előleg befizetve 1979. március 3-án.
EnglishAlthough it's weird and doesn't always make tense, it seems so ... earnest.
Bár bizarr és nincs is sok értelme, mégis olyan... komolynak látszik.
EnglishHe spoke lightly, but it was evident that he was very much in earnest.
Könnyed hangja sem leplezhette, hogy a baronet érdeklődése szívéből fakad.
EnglishGaunt was too much in earnest to notice Brian's instinctive shrinking away.
Mr. Gaunt mintha maga kényszerült volna mentegetőzésre, Brian elhúzódása azért nem is zavarta.
EnglishSparhawk looked at the young knight's earnest face for a moment.
Sparhawk egy másodpercig nézte a fiatal lovag komoly arcát, aztán felsóhajtott.
EnglishThere was no animosity in her young, earnest face, only curiosity.
Fiatal, komoly arca nem volt ellenséges, csak kíváncsiság tükröződött rajta.
EnglishA very attract^® ^d likeable young man, and very much in earnest over what he came to say.
Rendkívül megnyerő fiatalembernek találtam, aki őszintén beszélt, velem.
EnglishThe fellow really seemed rather earnest and harmless, she said.
- Nekem az volt a benyomásom, a fickó egészen őszinte és ártalmatlan - vélekedett.