"immediately" Ungarisch Übersetzung

EN

"immediately" auf Ungarisch

EN immediately
volume_up
{Adverb}

immediately (auch: forthright, forthwith, instantly, now)
These are the steps which must be taken immediately, and I mean 'immediately':
A következő lépéseket kell késedelem nélkül - vagyis azonnal - meg kell tenni:
I think that the Medvedev initiative should not be immediately rejected.
Véleményem szerint a Medvegyev-kezdeményezést nem szabad azonnal elutasítani.
There are mechanisms for providing help, and the Commission services acted immediately.
Léteznek segítségnyújtási mechanizmusok, és a Bizottság szolgálatai azonnal cselekedtek.
Bank accounts and letters of exchange for my family in the Auvergne-yes, immediately.
Bankszámlák, váltók auvergne-i családomnak -hogyisne, tüstént!
Tuppence immediately assumed a sprightly manner.
Tuppence tüstént fölélénkült, nyomban megelevenedett.
That is a much more mundane idea, said the vampire immediately.
Ez sokkal evilágibb fogalom vágta rá tüstént a vámpír.
immediately (auch: anon)
His infrared target-spotting scope with large supercooled eye locked onto the B-52 immediately and sent aiming information to the AA-8 missiles.
Az infravörös kereső azonnal megtalálta az amerikai gépet, és az információt rögvest továbbította az AA-8-as rakétáknak.

Synonyme (Englisch) für "immediate":

immediate

Beispielsätze für "immediately" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishBut there was one startling young man among them I didn't recognize immediately.
De volt ott egy lélegzetelállító fiatalember is, akit nem tudtam rögtön hová tenni.
EnglishAnd, as he had thought, Miss Gilchrist immediately did begin to talk about it.
És miként előre látta, Gilchrist kisasszony nyomban elkezdett beszélni a témáról.
EnglishIt also needs to be immediately adopted through transposition of the directive.
Az irányelvet a nemzeti jogba való átültetéssel késlekedés nélkül alkalmazni kell.
EnglishIn fact, she's quite smart, and if I call she'll immediately know the reason why.
Az igazság az, hogy nagyon is okos, és ha felhívnám, rögtön tudná, mi az oka.
EnglishThe Commission immediately asked the ECDC to carry out a scientific assessment.
A Bizottság késedelem nélkül felkérte az ECDC-t a tudományos vizsgálat elvégzésére.
EnglishShe had jaunted immediately from New York to London without bothering to change.
New Yorkból egyenesen Londonba jauntolt, eszébe sem jutott, hogy átöltözzön.
English'Task force two is hereby ordered to cross into the neutral zone immediately.
Utasítják a kettes számú egységet, haladéktalanul hatoljon be a semleges övezetbe.
EnglishThe note was immediately dispatched, and its contents as quickly complied with.
A levelet rögtön elküldték, s a benne foglalt kérésnek éppoly gyorsan eleget tettek.
EnglishImmediately after that, though, come student exchanges and scientific cooperation.
Rögtön utána következnek a diákcsere-programok és a tudományos együttműködés.
EnglishImmediately afterward, she left a roll of film at a one-hour developing service.
Közvetlenül utána a nő egy tekercs filmet vitt előhívatni egy gyorsfotó-szolgálathoz.
EnglishWhen Mr Klein asked for a meeting with me or my cabinet, I immediately agreed.
Amikor Klein úr találkozót kért velem vagy a kabinettel, rögtön beleegyeztem.
EnglishShe had promised Rowan and Michael she would move in immediately, and she had.
Megígérte Rowannak Michaelnek, hogy haladéktalanul átköltözik, és állta is a szavát.
EnglishImmediately she took a black china mug from the cupboard and lifted the pot.
Rögtön kivett a pohárszékből egy fekete porcelánbögrét, és megemelte a kannát.
EnglishThe attempt on Sparhawk's life came almost immediately after he saw the shadow.
Az újabb gyilkossági kísérlet nem sokkal az árnyék megpillantása után következett be.
EnglishTo one of these, immediately after dinner, came Patrick Redfern and his wife.
Ezeknek egyikét kereste fel közvetlenül vacsora utál Patrick Redfern és a felesége.
EnglishA signal blinked urgently in my visor to tell me the flyer was immediately overhead.
A sisakmonitoromon sürgeten villódzó pont jelezte, hogy a sikló már közel jár.
EnglishPeople think of Anthony Frankowski, they immediately think Scottish crooning.
Az emberek Anthony Frankowskira gondolnak, egyből eszükbe jutnak a "Skót dallamok".
EnglishGhwerig howled, more in rage than in pain, and immediately swung the club again.
A troll sokkal inkább dühében, mint fájdalmában felüvöltött, és folytatta a csapkodást.
EnglishIn light of the carnage I've just witnessed, I immediately indulge another strategy.
A vérontás láttán, amelynek szemtanúja voltam, rögtön stratégiát változtatok.
EnglishHe immediately offered to fetch her others - all that his library afforded.
Bingley rögtön ajánlkozott, hogy hoz még néhányat, amit csak a könyvtárában talál.