"ilk" Ungarisch Übersetzung

EN

"ilk" auf Ungarisch

volume_up
ilk {Subst.}

EN ilk
volume_up
{Substantiv}

ilk (auch: cast, class, description, kind)
volume_up
fajta {Subst.}
Those of the very same ilk that burnt my house and took Amadeo.
Ugyanaz a fajta, amely felégette a házamat, és elrabolta Amadeót.
ilk (auch: cast, style, type)
volume_up
típus {Subst.}

Synonyme (Englisch) für "ilk":

ilk
English

Beispielsätze für "ilk" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishHeaven help the poor creatures if the Tandu or Soro or similar ilk collect them!
Szerencséjük van, hogy nem a tanduk, a sorók vagy más hasonlók találtak rájuk.
EnglishGolovko, however, knew ilk- value of what he'd just laid on the American's desk.
Golovko azonban tudta, mennyit ér, amit most tett le amerikai kollégája asztalára.
EnglishAnd with a smile, I realized that I was of the dark ilk that makes others cringe.
Mosolyogva állapítottam meg, hogy én vagyok ama sötét fajzat, kitől mások viszolyognak.
EnglishI took my vengeance on him for what he and his ilk had done to her and to me!
Bosszút álltam azért, amit ő és a pereputtya művelt Deborah-val és velem!
EnglishThey are social creatures and require the company of their ilk; otherwise they languish.
Társasági lények, igénylik fajtájuk tagjainak a jelenlétét, máskülönben elsorvadnak.
EnglishGuttenach, a less bright individual of the same ilk, and two others, unknown.
Guttenach ugyanebből a fajtából való, csak még nála is butább.
EnglishI remembered the Dutchman's phrase-a pure female of your own ilk.
Egy tiszta nő a tulajdon véremből, jutottak eszembe a hollandus szavai.
EnglishToday marks a significant epoch in our lives, in that it celebrates the regeneration of one of our ilk!
- A mai nap fontos eseményt jelöl az életünkben, ugyanis ma ünnepeljük egyik társunk újjászületését.
EnglishA whole gang of Siscos and their ilk were in one corner, laughing, and probably drinking.
A Sisco testvérek vagy fél tucat nagyobb fiú ott álltak az egyik sarokban, és hangosan röhögve buzdították Jerryt.
EnglishDebt-holders Druz Thennict, Pralit Peff, Barrakta Ilk, Uster Taran, Lystry Maullict, all of Letheras.
Az uzsorások, Druz Thennikt, Pralit Peff, Barrakta Ilk, Uster Taran, Lystry Maullikt, mind letherasiak.
EnglishMy friends ... my friends were of an entirely different ilk.
A barátaim... a barátaimat egészen más bordában szőtték.
EnglishIlk yourself, monsieur, I am in my field the best.
Akárcsak ön, uram, a magam területén én vagyok a legjobb a piacon.
English88 ANDRE NORTON Yvian will have Aldis, and, yes, half a hundred of her ilk, and it is no concern of yours, girl.
Yviannek megmarad Aldis, és, igen, még vagy félszáz hasonszőrű, de ez nem a te gondod, te lány.
EnglishNo men of your ilk but a mewling priest born of witches, who falls to his knees when he hears our pipes.
Fajtádbeli férfiú sincsen, csak egy boszorkányoktól született, nyafogó pap, aki térdre borul, ha sípjainkat hallja!
EnglishI felt like she and I were of the same ilk.
Azt érezhettem, hogy egy vérből valók vagyunk, ő meg én.
EnglishYou will destroy John Knox and all his ilk.
Te fogod elpusztítani John Knoxot és minden pereputtyát!
EnglishHarry despised him, his firm, and their ilk.
Arrogánsak. és félnek tőle, hogy bepiszkolódik a kezük.
EnglishAnd there lay the essence of the age; for its mortals were of an even more practical ilk, rejecting at every turn the miraculous.
Ez a kor lényege; minden korábbinál gyakorlatiasabb halandói csökönyösen elutasítják a csodát.
EnglishAnd maybe I did it because he was so exquisitely beautiful and so lost, and we were after all of the same ilk.
Az csak természetes, hogy a saját fajtája vigye el innen, hol a halandók előbb-utóbb rábukkannának és elhurcolnák.
EnglishThe details are these: tomorrow we set off across the mountains to a place of rendezvous with others of our ilk.
- A részletek a következők: holnap elindulunk keresztül a hegyeken, hogy találkozzunk néhány hozzánk hasonlóval.