"human cost" Ungarisch Übersetzung

EN

"human cost" auf Ungarisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "human cost" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "human cost" auf Ungarisch

human Substantiv
Hungarian
human Adjektiv
Hungarian
cost Substantiv
Hungarian
to cost Verb

Beispielsätze für "human cost" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt is here that the human and social cost of the crisis hits hardest.
A humán és a szociális költségek alkotják a válság legsúlyosabb következményeit.
EnglishThey often carry a heavy human, economic and environmental cost.
Gyakran súlyos emberi, gazdasági és természeti veszteségekkel járnak együtt.
EnglishHow bizarre to have a human say that two robots must be preserved, perhaps at the cost of human life.
A helyzet bizarr volt: egy ember kijelentette, hogy két robotnak életben kell maradnia.
EnglishEmergencies often involve a high human, financial and environmental cost.
A vészhelyzetek gyakran súlyos emberi katasztrófákkal, jelentős anyagi és környezeti károkkal járnak.
EnglishDelaying such reform has a terrible human cost.
A reformok elodázása hatalmas károkat okoz az emberi jogok terén.
EnglishNature needs protection, but not at the cost of human life.
A természetet védeni kell, de nem emberi életek árán.
EnglishThat is a necessary and positive thing, but not at the cost of human rights or at the cost of infringing international law.
Ez szükséges és előnyös is, de nem az emberi jogok és a nemzetközi jog megsértése árán.
EnglishThe human and financial cost are enormous.
Ezen betegségek óriási emberi és pénzügyi terhekkel járnak.
EnglishThe human cost of this tragedy is immeasurable.
E tragédiáért mérhetetlen emberi árat fizettünk.
EnglishThink of the expense, the human cost of that.
Gondoljanak a költségekre, a humán költségekre.
EnglishThey are therefore investments which will have a multiple return and will, of course, prevent the human cost of disasters.
Ezért ezek olyan beruházások, amelyek sokszorosan meg fognak térülni, és természetesen a katasztrófák okozta emberi tragédiákat is meg fogják előzni.
EnglishThe human cost of the tragedy is not known, but hundreds perished, joining the thousands of migrants who have drowned in the Mediterranean.
A tragédia emberi áldozata nem ismert, de több százan nyomtalanul eltűntek, csatlakozva a Földközi-tengerbe fulladt több ezer bevándorlóhoz.
EnglishSome 70% of the territory of Iraq is contaminated and even today we are not certain of the extent of the terrible human cost of depleted uranium.
Irak területének mintegy 70%-a fertőzött és még ma sem ismerhetjük teljes bizonyossággal a szegényített urán szörnyű humán költségeinek mértékét.
EnglishMadam President, awarding the 2010 Nobel Peace Prize to Liu Xiaobo is testimony to the personal cost of human rights advocacy in China today.
Elnök asszony! Az, hogy 2010-ben Liu Hsziao-Pónak ítélték oda a Nobel-békedíjat, tanúságtétel a kínai emberi jogi aktivisták áldozatos tevékenysége mellett.
EnglishMy proposals will be accompanied by an impact assessment that will make clear not just the human cost of cancer but also the wider social and economic costs.
Javaslataim mellett lesz egy hatástanulmány is, ami a ráknak nem csupán emberi költségeit teszi világossá, hanem szélesebb értelemben vett társadalmi és gazdasági költségeit is.

Lerne weitere Wörter

English
  • human cost

Weitere Übersetzungen im bab.la Deutsch-Englisch Wörterbuch.