"human body" Ungarisch Übersetzung

EN

"human body" auf Ungarisch

EN

human body {Substantiv}

volume_up
human body
There is wisdom in the flesh, in the way the human body does things.
Bölcsesség van a húsban, az emberi test cselekvésének módozataiban.
The human body will not run for long without the proper maintenance.
Az emberi test nem sokáig működik megfelelő karbantartás nélkül.
Every cell in the human body contains a copy of the genome pattern.
Az emberi test minden sejtje tartalmaz egy másolatot a géntérképről.

Ähnliche Übersetzungen für "human body" auf Ungarisch

human Substantiv
Hungarian
human Adjektiv
Hungarian
to body Verb
body Substantiv

Beispielsätze für "human body" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishMy shape is human; my body like yours performs its functions; I see, I hear, I taste.
- Az alakom emberi, a testem a tiedhez hasonlóan működik; látok, hallok, ízlelek.
EnglishBut the human body is nowhere near as complex an organism as human society.
De az emberi test közel sem olyan bonyolult organizmus, mint az emberi társadalom.
EnglishHowever, body scanning suggests obtaining detailed images of a human body.
Az átvilágítás viszont azzal jár, hogy részletes képek készülnek az emberi testről.
English... all bodily fluids, every part of the image, derived from fluids of a human body.
-... minden testnedv, ami beleivódott a kendőbe, emberi testtől származik.
EnglishThat and the skull are the closest things the human body has to armor plating.'
Ez és a koponya szabályosan páncélként viselkedik az emberi testen.
EnglishIt is of some interest as showing the amount of clothes the human body can carry.
Talán nem érdektelen, mert megállapítható belőle, hogy milyen tömegű ruhát bír el az emberi test.
EnglishWell, the human body is literally packed with them: 60,000 miles worth in a typical adult.
Nos, az emberi test szó szerint tömve van velük, egy átlagos emberben 95000 km található.
EnglishThat I the Lord God, having spent thirty years in this human body, have not struck the truth?'
Hogy az Úristen, aki harminc évet töltött ebben a testben, nem ismerte fel az igazságot?"
EnglishThere was a pressed—down area in the snow that almost made the shape of a human body.
Volt egy letaposott rész a hóban, olyasforma, mint egy emberi test.
EnglishThere is wisdom in the flesh, in the way the human body does things.
Bölcsesség van a húsban, az emberi test cselekvésének módozataiban.
EnglishEvery cell in the human body contains a copy of the genome pattern.
Az emberi test minden sejtje tartalmaz egy másolatot a géntérképről.
EnglishChris understood-the trouble with a heat sensor was it picked up animal as well as human body temperature.
Chris bólintott: a hőérzékelő kimutat minden élőlényt, embert, állatot egyaránt.
EnglishThe body human could usually grow new individuals to replace those it most needed.
Az emberiség nevezetű test mindig új embersejteket termel a megsemmisülő, fontosnak ítélt régiek helyett.
EnglishThe human body will not run for long without the proper maintenance.
Az emberi test nem sokáig működik megfelelő karbantartás nélkül.
EnglishAre you ready to go out and cut flesh from a human body and eat it?
Roberto, te képes vagy vágni egy ember húsából és megenni?
EnglishWe think, by studying bacteria, we're going to be able to have insight about multicellularity in the human body.
A baktériumok tanulmányozásával többet tudhatunk meg az emberi test többsejtűségéről.
EnglishMercury accumulates in trophic chains that can pass into the human body in significant concentrations.
A higany felgyűlemlik a táplálkozási láncban, és így sűrű koncentrációkban juthat az emberi szervezetbe.
EnglishThe body was human, but the heads were those of coyotes.
Teste emberi, de három nyakkal, viszont csak két fejjel.
EnglishEven in death, the human body still remains active.
A halál után az emberi test még mindig mutat némi aktivitást.
EnglishBecause of its large number of albinos, Tanzania is the largest supplier of human body parts for the whole of Africa.
Az albínók nagy száma miatt Tanzánia szolgáltatja a legtöbb emberi testrészt egész Afrikának.