HU

hull {Verb}

volume_up

Beispielsätze für "to hull" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThey'd probably dealt with crooks much more sophisticated than Jimmy Hull Moke.
Sokkal ravaszabb csirkefogókkal is elboldogult már, mint amilyen Jimmy Hull Moke.
EnglishHull Beddict, the Sentinel who betrayed the Nerek, the Tarthenal and the Faraed.
Hull Beddikt, az Õrszem, aki elárulta a nerekeket, tarthenalokat és farádokat.
English'Lord Hull was slumped over his writing-desk with the three brothers standing by.
"Hetenként egyszer vagy kétszer ment neki különböző ajtóknak - mondta William.
EnglishShe wiped the rain from her face and, ignoring Hull, moved past onto the path.
Kitörölte az arcából az esővizet, és Hullra ügyet sem vetve elindult az ösvényen.
EnglishThe empty space beneath his father's coffee-table had been Jory Hull's masterpiece.
Lestrade elvigyorodott, és nagy lendülettel rágyújtott egy karcsú kis szivarra.
EnglishHull grunted, and it was a moment before Seren realized it had been a laugh.
Szerén csak egy perc múlva döbbent rá, hogy amit morgásnak vélt, az nevetés volt.
EnglishThe eyes on a ship's hull won't transmit more than a certain amount of light.
A hajó burkolatán levő lencsék csak egy megadott mennyiségű fényt engedtek át.
EnglishShe could imagine this Binadas, sharing a fire in the wilderness with Hull Beddict.
El tudta képzelni ezt a Binadaszt a vadonban, egy tábortűznél Hull Beddikttel.
EnglishThey paused once for breath alongside the pitted hull of an ancient warship.
Egy egykori hadihajó rozsdamarta törzse mellett álltak meg, hogy kifújják magukat.
EnglishRemember, if each of us does our job, the hull comes back at the end of the orbit.
Emlékezz, ha valaki elvégzi a dolgát, a hajótest visszatér a keringés végén.
EnglishWhatever had been fixed to the hull must also have been fixed to other things.
Ami a burkolathoz volt rögzítve, azt bizonyára valami máshoz is rögzítették.
EnglishTell us, Hull Beddict, will the mighty Letherü fleet take to the waves to challenge us?
Mondd meg hát, Hull Beddikt, vízre száll majd a hatalmas lether flotta ellenünk?
English4) The secret of the indestructible General Products hull is being advertised for sale.
4: Meghirdették eladásra az elpusztíthatatlan Általános Művek hajótestek titkát.
English'The very instant Lord Hull left the parlor, Jory was up and on the run.'
Lord Hull hahotázni kezdett, de úgy, hogy kicsordult a könnye, lefolyt az arcán.
EnglishHannan Mosag and Hull Beddict were facing the emperor, their backs to Udinaas.
Hannan Moszang és Hull Beddikt a császárral szemben álltak, vagyis Udinásznak háttal.
EnglishThe military food and materiel caches that Hull Beddict knew of were all emptied.
A katonai élelmiszerraktárak, melyeket Hull ismert, mind ki voltak ürítve.
EnglishGran was in the kitchen boiling purple hull peas and canning them as fast as she could.
A nagyi a konyhában sürgölődött, hüvelyes borsót főzött be nagy üvegekben télire.
EnglishThe radar operator in the darkened hull of the Nimrod peered closely at his screen.
A Nimród radarkezelőője közelrőől bámulta a képernyőőjét az elsötétített géptörzsben.
EnglishFires were stoked and racks of hull-breaching quarrels were wheeled out.
Égtek a tüzek, s elő voltak készítve a hajótörzs áttörésére is képes lövedékek.
EnglishWild protrusions extended from the narrow hull in all directions, a Tandu hallmark.
Mindenféle vad kinövések meredeztek a keskeny hajótestből ez egyértelműen rájuk utalt.