"hulk" Ungarisch Übersetzung

EN

"hulk" auf Ungarisch

volume_up
hulk {Subst.}
EN

hulk {Substantiv}

volume_up
hulk (auch: hull)
hulk (auch: slouch)

Synonyme (Englisch) für "hulk":

hulk

Beispielsätze für "hulk" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishOne was a ponderous big-bellied hulk, chinless and with only a hint of neck.
Egyikük egy hatalmas termetű, pocakos fickó, akinek nem volt álla és nyaka is alig.
EnglishI looked a lot like an orangutan, our close cousins, or the Incredible Hulk.
Eléggé úgy néztem ki, mint egy orángután, közeli rokonunk, vagy mint Hihetetlen Hulk.
EnglishI'll delay until you've sealed quarters for the work-crew inside the hulk.
Addig még maradok, amíg szigetelt helyiségeket nem csinálunk a legénységnek a roncsban.
EnglishThin ribbons of gray smoke still rose from the charred hulk of the Coupe DeVille.
Valami hívta, ahogy a sziréna szólítja a tengerészeket, ő pedig engedett a hívó erő hatalmának.
EnglishHart walked away from the edge of the rooftop and sat on the rusting hulk of a climate control unit.
Hart elsétált a tető szélétől, és leült a légkondicionáló gép rozsdás fedőlapjára.
EnglishThey hesitantly showed him several old issues of The Incredible Hulk and The X-Men.
Odament a fiúkhoz, és megkérdezte tőlük, találtak-e valamit.
EnglishI stared out the narrow slit of a window at the black hulk of the mountains I'd known all my life.
Kibámultam a keskeny lőrés ablakon a születésem óta ismert, feketén dalmahodó hegyekre.
EnglishYou're not telling us that beefy hulk is hermaphroditic too?
- Csak nem azt akarja mondani, hogy ez a hatalmas darab ember is hermafrodita? - kérdezte.
EnglishThe hulk was discovered near the star Reshref a few weeks ago.
Néhány héttel ezeltt találták meg, a Reshref nev csillag közelében.
EnglishDo we take off and try our luck, or hide within the hulk as long as we can?
Szálljunk fel, és tegyük próbára a szerencsénket, vagy amíg csak lehet, rejtőzködjünk az üres burkolatban?
EnglishThe night went dark, but what she had seen remained, a great black hulk against the sky, impossible.
Az éjszaka visszasötétedett, ám Mona szemében megmaradt a kép bizarr fekete torlasz az égen.
EnglishA bulky shadow rose over it, seeming to hulk in triumph.
Dagadt árnyék emelkedett fölé, valósággal meghízott a győzelemtől.
EnglishMeanwhile I guard Joald and soothe his monstrous hulk, and ward away whatever might disturb his long wet rest.
Időközben őrzöm Joaldot és mindent elhessegetek, ami megzavarhatná hosszú, nedves álmát.
EnglishThe Hulk-- a normal guy one minute, a rage of emotions the next.
A Hulk -- nyugodt, aztán egyszerre csak érzelmi vihar.
EnglishHe rose to a thousand feet, where the cold would have reduced a human being to a frostbitten hulk.
Felszállt vagy háromszáz méterre, ahol egy normálisan öltözött ember rövid idő alatt jéggé fagyott volna.
EnglishWe walked past the great gray hulk of the copter and into the dry sunbaked field and towards the hills.
Elmaradt mögöttünk a nagy, szürke daráló, és mi mentünk a naptól szárazra perzselt mezőn át a hegyek felé.
EnglishThis patch couldn't be taken underwater, and he didn't doubt those who had taken shelter within the hulk had set upward.
Nem kételkedett benne, hogy akik esetleg odabent vannak, azok gondoskodtak a védekezésről.
EnglishAnd that's what I want everyone in here to feel like, the Incredible Hulk, at the end of this presentation.
És azt akarom, hogy itt mindenki ugyanúgy érezzen, mint Hihetetlen Hulk, ennek a prezentációnak a végén.
EnglishHe wanted me to change into that mindless hulk.
Azt akarta, hogy átváltozzak ezé az esztelen állattá (Hulkká).
EnglishBehind him the big gray hulk of a Rolls waited, like an ancillary vision, droplets teeming on its silver roof.
Mögötte, mint familiáris szellem, a Rolls ormótlan tömege szürkéllett, ezüst tetején eső gyöngyözött.