"huh" Ungarisch Übersetzung

EN

"huh" auf Ungarisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "huh" im Kontext zu sehen.

Beispielsätze für "huh" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAnd maybe she still had that last five thousand on her when she was killed, huh?
És talán még akkor is nála volt az ötezer dollár, amikor meggyilkolták, nem?
EnglishAs the great philosopher Edwin Starr once said: 'War, huh, what is it good for?
Ahogyan a nagy filozófus, Edwin Starr mondta egyszer: "Háború, mire jó az?
EnglishRight, so, it's only nine days longer than you've ever spent with any other chick, huh?
Ez éppen kilenc nappal több, mint amennyit eddig töltöttél egy csajjal, ugye?
English'Great party, huh?' she whispered, scrubbing at her cheeks with the heels of her palms.
- Remek party volt, mi? - suttogta Laurie, tenyere élével dörgölve az arcát.
EnglishHuh- I didn't even know she was alive till we damn near knocked her down the other day.
Én még azt sem tudtam, hogy életben van, egész addig, míg majdnem elcsaptuk a minap.
EnglishSo he hires himself a dick to come up here and see am I wearing his pajamas, huh?
Tehát felbérel egy hekust, hogy feljöjjön ide, és megnézze, nem viselem-e a pizsamáját, mi?
EnglishHanging out with the airheads has really sharpened your verbal skills, huh ?
Hogy ezekkel lógsz, tényleg hasznára vált a szóbeli képességeidnek, mi ?
EnglishSo why do you talk about him with this sneaking envy in your voice, huh?
- Akkor miért beszélsz róla ezzel a leplezetlen irigységgel a hangodban, he?
EnglishSo you think you're cute puttin' the paint and then messin' up the house, huh?
Szóval azt hiszed, jópofa vagy,...mert összefestékezed a házat, igaz?
EnglishHow many landscapers you know... get paid in briefcases full of cash, huh?
Hány tájkép-tervezőt ismersz... akinek teli táska kápéval fizetnek, hm?
EnglishI'm not even sure what happened, except that it was h-huh-horrible.'
És még azt se tudom biztosan, hogy mi történt, kivéve, hogy i-i-iszonyú volt!
EnglishHe did not precisely cry; what escaped him was an uneven huh-huh-huh sound.
Tulajdonképpen nem sírt; szaggatott, zokogó hangok törtek fel belőle.
EnglishDolgan looked at the half-drow with his typically thick expression and grunted, Huh?
Dolgan a féldrow-ra nézett, és kérdőn felvonta bozontos szemöldökét.
EnglishSo, you're used to guys closing down restaurants on their busiest nights, huh?
Tehát, lezáratom az ilyen éttermeket a legforgalmasabb estéiken...
EnglishFunny how they always want to be friends... after they rip your guts out, huh?
Mindig a barátságról zagyválnak, miután jól kicsinálják az embert.
EnglishWell, it's better you're takin' out your anger on these things instead of the real Kuzco, huh?
Nos, jobb, ha a dühödet ezeken a szobrokon töltöd ki, mintsem a valódi Kuzco-n, he?
EnglishWhat makes you think you can go behind my back and get Ross to cut me out, huh?
Miből gondolod, hogy a hátam mögött szervezkedhetsz Ross-al, mi?
EnglishAnd won't that be nice for whatever's coming out of the throat, huh?
Mennyire fog ennek örülni az, ami majd előjön annak a valaminek a torkából!
EnglishWhen we're down there, he said, let's keep the chatter to the minimum, huh?
- Amikor már odalent leszünk - mondta -, igyekezzünk a minimálisra fogni a beszélgetést, jó?
EnglishFord , huh The supervisor smiled at the mention of the B-52's nickname.
A felügyelőtiszt elmosolyodott, amikor meghallotta a B-52-es becenevét.

Lerne weitere Wörter

English
  • huh

Bab.la bietet außerdem das Niederländisch-Deutsch Wörterbuch für mehr Übersetzungen.