"huge wave" Ungarisch Übersetzung

EN

"huge wave" auf Ungarisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "huge wave" im Kontext zu sehen.

Beispielsätze für "huge wave" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThere is a huge wave of interest in happiness, among researchers.
Negyven után abbahagyta a számolást, pedig még nem volt vége.
EnglishA huge wave comes and slaps the front and knocks it down.
Jön egy hatalmas hullám, lecsap az hajó orrára, és letöri.
EnglishI opened my eyes to see a huge wave of brilliant blue settle over me as though a summer sky had come down to be my wrapping.
Kinyitottam a szememet, és láttam, hogy hatalmas kék hullám ereszkedik rám, mintha a nyári ég jött volna le, hogy a takaróm legyen.
EnglishThis deterioration is certainly being signalled by the huge wave of arrests and the violence being shown to the regime's opponents.
A helyzet rosszabbodását egyértelműen jelzi az a hatalmas letartóztatási hullám és erőszak, amelynek a rezsim ellenzői áldozatul esnek.
EnglishFurthermore, the economic crisis has also triggered a large number of bankruptcies in the textile industry, resulting in a huge wave of redundancies.
Ezenkívül a gazdasági válság folytán számos textilipari vállalat csődbe ment, ami ugyancsak elbocsátásokhoz vezetett.
EnglishThat wave was huge.
EnglishThe inability of my country's young people to find suitable work has caused a huge wave of youth emigration - in the last few years, 50% of Lithuanian emigrants were aged 20-34.
Hazám fiataljai nem találnak munkát, ezért tömegesen vándorolnak ki - az utóbbi években a litván kivándorlók 50%-a 20 és 34 év közötti volt.
English(ES) Mr President, although the epicentre of the crisis is not located in the developing countries, they are the ones that have been seriously and deeply affected by its huge wave.
(ES) Elnök úr! Bár a válság góca nem a fejlődő országokban van, mégis őket rendíti meg leglátványosabban és legmélyebben a krízis pusztító hatása.

Lerne weitere Wörter

English
  • huge wave

Noch mehr Übersetzungen im Deutsch-Spanisch Wörterbuch von bab.la.