"huge pile" Ungarisch Übersetzung

EN

"huge pile" auf Ungarisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "huge pile" im Kontext zu sehen.

Beispielsätze für "huge pile" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishSo then, when I saw this huge pile of warm nuts under his seat, it hit me.
És aztán, észrevettem azt a rengeteg... mogyorót az ülése alatt, és megértettem.
EnglishBeneath a freeway overpass, I left his hands buried in a huge pile of trash.
A kezét egy gyorsforgalmi felüljáró alatt dugtam el egy óriási szemétrakásban.
EnglishI am quoting Swedish experts who have shown me a huge pile of evidence in this respect.
Svéd szakértőket idézek, akik rengeteg bizonyítékot tártak elém ezzel kapcsolatban.
EnglishKurik looked up the ravine towards the huge pile of rubble now filling the basin which had lain before the mouth of Ghwerig's cave.
Kurik felnézett a szurdokra, melynek végében hatalmas sziklaomlás torlaszolta el a Ghwerig barlangjába vezető völgykatlant.
EnglishThe other Druids came to assist him, and I was led around the oak, clear of the flowers heaped at its roots, until we stood behind it before a huge pile of stones banked against it.
A ligetnek ebben a felében is megvoltak a faragott képek, a koponyák és a fehér druidák köztük hosszú szakállú, ősz aggok is , kiket korábban nem vettem észre.

Lerne weitere Wörter

English
  • huge pile

Noch mehr Übersetzungen im Deutsch-Türkisch Wörterbuch von bab.la.