"huge difference" Ungarisch Übersetzung

EN

"huge difference" auf Ungarisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "huge difference" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "huge difference" auf Ungarisch

huge Adjektiv
difference Substantiv
Hungarian

Beispielsätze für "huge difference" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishClearly the actions of a few people make a huge difference, and yours can make a difference too.
Látható, hogy néhány ember munkája milyen fontos lehet, és ez Önre is vonatkozik!
EnglishIt makes no difference how huge and sturdy your opponent may be in comparison to yourself.
Teljesen közömbös, mennyivel nagyobb vagy izmosabb az ellenfél nálunk.
EnglishIf you compare both papers, there is a huge difference.
Ha összehasonlítja ezt a két dokumentumot, akkor jelentős eltéréseket tapasztal.
EnglishThat could make a huge difference, also from the farmers' perspective.
Ez nagy különbség lenne, a gazdálkodók szemszögéből is.
EnglishSame climate, same culture, same religion -- huge difference.
Ugyanaz az éghajlat, ugyanaz a kultúra, ugyanaz a vallás.
EnglishSo those three ways -- transparency, accountability and choice -- will make a huge difference.
E három dolog tehát, az átláthatóság, elszámoltathatóság és választási szabadság hatalmas változást jelent majd.
EnglishSo, complete transparency will make a huge difference.
A teljes átláthatóság hatalmas változást jelent majd.
EnglishThere's a huge difference between shame and guilt.
Óriási különbség van szégyen és bűntudat közt!
EnglishThis technology can make a huge difference.
Ez a technológia óriási változást hozhat.
EnglishIt shows, as Mr Graefe zu Baringdorf rightly says, that there is a huge difference between Member States.
E jelentés arra mutat rá, amint azt Graefe zu Baringdorf úr helyesen megfogalmazta, hogy a tagállamok között jelentős különbségek vannak.
EnglishThe consensus is only superficial, as there is a huge difference in interpretation regarding this economic governance.
Ezzel kapcsolatban csak a felszínen alakult ki konszenzus, mivel nagyok a különbségek a gazdasági kormányzás értelmezésében.
EnglishThat is a huge difference which we envisage.
EnglishThat would make a huge difference.
EnglishBut a huge difference between Afghanistan and Sri Lanka. I can split Arab states.
India a középső nagy buborék. De hatalmas a különbség Afganisztán és Sri Lanka között Felbonthatom az Arab államokat. Milyenek?
EnglishThere is a huge difference.
EnglishAnd that makes a huge difference.
EnglishIt makes a huge difference.
EnglishThere is a huge difference.
EnglishYou could almost say that the huge difference and disproportion between the countries of the old Union and the new EU Member States are striking in this instance.
Tulajdonképpen kijelenthetjük, hogy e tekintetben a régi Unió és az új tagállamok közötti hatalmas különbségek és aránytalanságok egészen szembeötlőek.

Lerne weitere Wörter

English
  • huge difference

Mehr Übersetzungen im Französisch-Deutsch Wörterbuch.