"huge crowds" Ungarisch Übersetzung

EN

"huge crowds" auf Ungarisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "huge crowds" im Kontext zu sehen.

Beispielsätze für "huge crowds" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe Beatles, the first pop supergroup, attract huge crowds of teenagers wherever they appear.
A Beatles mint az első pop-sztárzenekar, ahol csak megjelenik, tinédzserek óriási tömegeit vonzza.
EnglishI saw the spectacle -- the huge crowds roaring for her.
Láttam az előadást, a tömeget, amely a nevét bömbölte.
EnglishShe sent huge crowds to City Park to cheer.
Tömegeket küldött a városi parkba éljenezni.
EnglishBefore Sacco and Vanzetti could be executed for ingratitude in the Massachusetts style, however, huge crowds turned out in protest all over the world.
Mielőtt azonban Saccót és Vanzettit massachusettsi modorban kivégezhették volna hálátlanságért, óriási tiltakozó tömegek vonultak fel világszerte.
EnglishHuge crowds of ordinary citizens who both denied and celebrated the fact that John Patrick Ryan was one of them... kind of, sort of, something like that--- but something else, too.
Ünnepelték, mert érezték, hogy John Patrick Ryan egy közülük, egy ugyanolyan ember, mint bármelyikük ugyanolyan, és mégis valami egészen más.

Lerne weitere Wörter

English
  • huge crowds

Weitere Übersetzungen im bab.la Deutsch-Spanisch Wörterbuch.