"huge amounts" Ungarisch Übersetzung

EN

"huge amounts" auf Ungarisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "huge amounts" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "huge amounts" auf Ungarisch

huge Adjektiv
to amount Verb
amount Substantiv

Beispielsätze für "huge amounts" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIn the context of the economic crisis, huge amounts of State aid have been granted.
A gazdasági válság nyomán hatalmas összegeket biztosítottak állami támogatás formájában.
EnglishThey are getting phone calls with huge amounts of harassment to themselves and their co-workers.
Saját magukat és munkatársaikat rendkívüli módon zaklató telefonhívásokat kapnak.
EnglishThe huge amounts of money allocated, it is obvious, do not work.
Nyilvánvaló, hogy az erre biztosított hatalmas pénzösszeg nem hoz megoldást.
EnglishThe industry is being paid huge amounts in compensation and we are getting very little in return.
Az iparnak óriási összegű kompenzációkat fizetünk, és nagyon keveset kapunk viszonzásul.
EnglishUnfortunately the EU subsidises the meat industry by huge amounts.
Sajnos, az EU hatalmas összegekkel támogatja a húsipart.
EnglishThe US is investing huge amounts of money in green technology.
Az USA hatalmas összegeket invesztál a zöld technológiákba.
EnglishShould companies from overseas be investing huge amounts of money into sporting clubs within Europe?
Kell-e, hogy a tengerentúli cégek óriási pénzeket fektessenek az Európán belüli sportegyesületekbe?
EnglishWe know that huge amounts of money will be needed to repair the financial situation of these businesses.
Jól tudjuk, hogy óriási pénzösszegekre lesz szükség e vállalatok pénzügyi helyzetének helyreállításához.
EnglishIn addition, serious damage is caused to agricultural land, which costs huge amounts of money to put right.
Az árvizekben a termőföldek is súlyos károkat szenvednek, melyek rendbetétele hatalmas összegeket emészt föl.
EnglishUranium mining produces huge amounts of CO2 and nobody knows what to do with the waste we are producing.
Az uránbányászat óriási mennyiségű CO2-t termel, és senki sem tudja, hogy mihez kezdjünk a keletkező hulladékkal.
EnglishSoon, a gas pipeline pumping huge amounts of gas along the bottom of the Baltic Sea will be commissioned.
Hamarosan üzembe helyeznek egy gázvezetéket, amelyen roppant mennyiségű gázt fognak szivattyúzni a Balti-tenger fenekén.
EnglishOperators must assume the responsibility that comes with processing and storing these huge amounts of information.
A szolgáltatóknak vállalniuk kell a hatalmas információtömegek feldolgozásával és tárolásával járó felelősséget.
EnglishThey store huge amounts of CO2.
EnglishThe ancients had excellent data-storage systems, crystalline in nature, that could pack away huge amounts of information in durable containers.
Az ősök remek adattároló rendszereket fejlesztettek ki, kristályos szerkezetű tárgyakat, amelyekbe rengeteg információ fért.
EnglishWell, the core of the issue is that public authorities in the European Union spend huge amounts of public money on buying products and services.
Nos, a kérdés központi eleme, hogy az Európai Unióban az állami hatóságok óriási összegű közpénzeket költenek termékek és szolgáltatások megvásárlására.
EnglishThis will not be possible if we continue to finance coal-fired power plants, which have a 40-year life span and which emit huge amounts of CO2.
Ezt azonban nem fogjuk tudni elérni, ha folytatjuk a hatalmas mennyiségű CO2-t kibocsátó, 40 év élettartammal rendelkező, széntüzelésű erőművek finanszírozását.
EnglishThe SOLVIT online problem-solving network is based on a pragmatic approach, which will benefit both citizens and enterprises without huge amounts of red tape.
A SOLVIT online problémamegoldó hálózat pragmatikus megközelítésre épül, amely hatalmas bürokrácia nélkül lesz mind a polgárok, mind a vállalkozások hasznára.
EnglishNeither should we forget that huge amounts of money have already gone into the rescue of car manufacturers in recent years - not always successfully, I should add.
És azt sem szabad elfelejtenünk, hogy már eddig is óriási pénzösszegeket fordítottak az autógyártók megmentésére az elmúlt években, és megjegyzem, nem mindig sikerrel.
EnglishWe know that increased funding would be needed and this is a way of planning to ensure that the huge amounts of money required for the accession will be available.
Tudjuk, hogy megnövekedett támogatásra lenne szükség, és ez egy olyan tervezet, amely biztosítja, hogy a csatlakozáshoz szükséges rengeteg mennyiségű pénz elérhető legyen.
EnglishAnd he knew that TRUMPET was being paid huge amounts of money, and so, probably he was not a senior CIA official, who, Zaitzev judged, were probably very well paid.
Azt is tudta, hogy TROMBITA sok pénzt markol fel, ez pedig azt jelenthette, hogy nincs magas pozícióban, hiszen legalábbis Zajcev így gondolta azok úgyis jól meg vannak fizetve.

Lerne weitere Wörter

English
  • huge amounts

Suche weitere Wörter im Französisch-Deutsch Wörterbuch.