"huge amount" Ungarisch Übersetzung

EN

"huge amount" auf Ungarisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "huge amount" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "huge amount" auf Ungarisch

huge Adjektiv
amount Substantiv
to amount Verb

Beispielsätze für "huge amount" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishShe has put in a huge amount of hard work, which is a rare occurrence these days.
Óriási mennyiségű, kemény munkát végzett el, ami manapság ritkaságszámba megy.
EnglishSimilarly, this package has resulted from a huge amount of effort by the Commission.
Hasonló módon, e csomag a Bizottság mérhetetlen erőfeszítésének is eredménye.
EnglishThey have done a huge amount of work and, as a result, definite progress has been made.
Hatalmas munkát végeztek, aminek eredményeképpen határozott előrelépés történt.
EnglishThere is therefore a huge amount of upheaval on the local market in this region of Poland.
Ezért Lengyelország e régiójának helyi piacán hatalmas zűrzavar tapasztalható.
EnglishWe have to recapitalise the banks, and this will cost a huge amount of money.
Újra kell államosítanunk a bankokat, és ez rendkívül sokba kerül majd.
EnglishPeople have a huge amount of fun doing this, reconnecting with other people as they do it.
Az emberek nagyon jól szórakoznak ennek során, ahogy más emberekkel újra összejönnek.
EnglishThey have this huge amount of space, and they don't use it for anything, so we do.
Rengeteg helyük van, és semmit se használnak ebből, tehát mi igen.
EnglishHence we have a huge amount of money to spend on useful projects.
Ebből jöhetne egy jókora olyan összeg, amit hasznos projektekre fordíthatnánk.
EnglishA huge amount of patience and attention is being paid to this issue, and rightly so.
A kérdést nagy türelemmel kezelik, továbbá nagy figyelem kíséri a kérdést, és ez így jól van.
EnglishOnce again the Chinese government made loud protests and brought a huge amount of pressure to bear.
A kínai kormány megint csak hangosan tiltakozott és hatalmas nyomást fejtett ki.
EnglishThe Earth was struck by an asteroid, a huge amount of debris was jettisoned into the atmosphere.
A Földnek ütközött egy aszteroida, nagy mennyiségű törmelék lökődött ki az atmoszférába.
EnglishWas he taking an unnecessary chance, led along by his wish to have this huge amount of money?
Lehet, hogy fölöslegesen nagy kockázatot vállal, mert szeretné ezt a hatalmas összeget megszerezni?
EnglishSo we put a huge amount of effort into passing the revised Toys Directive in 2009.
Ezért hatalmas erőfeszítéseket kell tennünk a játékbiztonságról szóló 2009. évi átdolgozott irányelv elfogadásáért.
EnglishNor is it a question of creating a huge amount of red tape.
Arról sincs szó, hogy jelentősen tovább növelnénk a bürokráciát.
EnglishInstead, we prefer these really dazzling technological solutions, which cost a huge amount of money.
Ehelyett ezeket a káprázatos technológiai megoldásokat választjuk, amelyek rengeteg pénzbe kerülnek.
EnglishThe company manufactured medicines, and spent a huge amount of money every year to invent new ones.
Gyógyszereket gyártanak, és minden évben hatalmas összegeket költenek új gyógyszerek kifejlesztésére.
EnglishBut for a while we can learn a huge amount and have a lot of fun with our illusions, can we not?
- De egy-egy ideig rengeteget tanulhatunk ezekből az illúziókból, és remekül szórakozhatunk általuk, nem?
EnglishAlden had really taken charge there, and the skull session in his office covered a huge amount of ground.
Egy óra múlva már a Külügyminisztériumban volt, déltájban pedig már a bőröndjeit pakolta otthon.
EnglishOnce again, a huge amount of political will is required.
Ismét csak óriási politikai akaratra van szükség.
EnglishGod knows it took a huge amount of technical skill.
Isten tudja mennyi technikai képesség kellett hozzá.

Lerne weitere Wörter

English
  • huge amount

Suche weitere Wörter im Deutsch-Englisch Wörterbuch.