"huddled up" Ungarisch Übersetzung

EN

"huddled up" auf Ungarisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "huddled up" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "huddled up" auf Ungarisch

to huddle Verb
to up Verb
up Präposition

Beispielsätze für "huddled up" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishHe did not look once at Audrey, but sat huddled up looking like an unhappy little boy.
Egyszer sem nézett Audreyra, de úgy kuporgott ott, mint valami kisfiú.
EnglishFeather Witch huddled, pressed up against the wall, hands covering her face, racked with shudders.
Tollas Boszorka a fal tövében guggolt, arcát a tenyerébe temette, és rázta a sírás.
EnglishI looked through and was conscious of two glowing eyes, and of a vague figure huddled up in the darkness.
Benéztem: két izzó szemet láttam, s egy kuporgó, elmosódott alakot a homályban.
EnglishDirecting his torch over the counter, however, he caught sight of the huddled-up body of the old woman.
Zseblámpájával a pult mögé világított, és meglátta az öregasszony összeroskadt holttestét.
EnglishThe old man turned round, keeping the bedclothes huddled up to his chin.
A jó ember állig betakarózva fordult látogatója felé.
EnglishAnd it was her-Victoria-all huddled up-and I tried to raise her head up and I got-blood-on my hands.
Ö volt az, Victoria... összekuporodva, és én megpróbáltam felemelni a fejét, de akkor... véres lett a kezem.
EnglishMost of the detainees were in the barn, and all but one of the two dozen or so out here were huddled up together, as if for comfort.
A legtöbb őrizetes a csűrben volt, de a két tucatból néhányan csomóban ácsorogtak, mintha vigasztalást keresnének.
EnglishWell, we may save the police some little trouble in that direction, said Holmes, glancing at the haggard figure huddled up by the window.
- Ami azt illeti, megkönnyíthetnénk kissé a rendőrség munkáját - mondta Holmes, és az ablak előtt heverő alakra pillantott.
EnglishHuddie found himself thinking of horror movies he'd seen, but the thing huddled up in the angle where the shed walls met wasn't really like something from those, either.
Huddie-nak rémfilmek jutottak az eszébe, de ez a lény, amely a két fal találkozásánál egy kupacban hevert, tulajdonképpen még ezekre a filmekre sem emlékeztetett.

Lerne weitere Wörter

English
  • huddled up

Weitere Übersetzungen im bab.la Deutsch-Dänisch Wörterbuch.