"hubba" Ungarisch Übersetzung

EN

"hubba" auf Ungarisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "hubba" im Kontext zu sehen.

Beispielsätze für "hubba" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe smell of roasted hubba gourd made his mouth water.
A sült tök illatától összefutott a nyál a szájában.
EnglishBubble bath, ear full of tunes, smoking hubba.
EnglishWith your gift, my friend, he told the tree, I will splice the DNA for producing your long root systems into the native Tatooine hubba gourd.
A te ajándékoddal, barátom mondta a fának , összeillesztem a DNA-t, és hosszú gyökérrendszeredet beleoltom az ősi tatuini hubba-tökbe.
EnglishHe went to his laboratory on the east wing of the house, opened the fruit of a large Tatooine hubba gourd, and removed some pale, transparent seeds.
Átment laboratóriumába a nyugati szárnyba, felnyitotta egy hubba-tök óriás gyümölcsét, és kivett néhány halovány, áttetsző magot.
EnglishNadon took these genes, spliced them into the hubba gourd zygotes, then returned the gourd's zygotes to a nutrient mixture so that they could grow.
Nadon elkülönítette ezeket a géneket, belehelyezte őket a tök zigótáiba, aztán a zigótákat tápoldatba eresztette, hogy növekedésnek induljanak.
EnglishThere would be so much to do before he left Tatooine-depositions to give the Imperials, plants to be uprooted in preparation for the move, hubba gourd seeds to be sown in the wilds.
Rengeteg dolga volt még, mielőtt elhagyja a Tatuint vallomástétel a birodalmiaknak, növények átültetése, a hubba-tök magvainak elvetése a sivatagban.

Lerne weitere Wörter

English
  • hubba

Bab.la bietet außerdem das Schwedisch-Deutsch Wörterbuch für mehr Übersetzungen.