"however when" Ungarisch Übersetzung

EN

"however when" auf Ungarisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "however when" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "however when" auf Ungarisch

however Konjunktion
when Adverb
Hungarian
when Konjunktion
Hungarian

Beispielsätze für "however when" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishUnfortunately, however when we talk about facts, there is nobody to hear them.
Sajnos azonban amikor a tényekről beszélünk, senki sincs, aki meghallaná azokat.
EnglishHowever, when human life is involved, we must not squander it so heartlessly.
Ha azonban emberéletről van szó, azt bizony nem pazarolhatjuk el ilyen szívtelenül.
EnglishHowever, when a trader speculates on a country's debt, he does not risk a thing.
Mikor azonban a kereskedők egy ország adósságára spekulálnak, nem kockáztatnak semmit.
EnglishHowever, when we look towards Asia, we should also take Japan into consideration.
Mindemellett, ha Ázsia felé fordulunk, Japánról sem szabad megfeledkeznünk.
EnglishHowever, when she returns to work later this week... she won't be so celebrated.
Azonban, mikor visszatér munkájához... nem fogják különösképp ünnepelni.
EnglishHowever, when it comes to the European Union, we prefer to turn a blind eye.
Ha azonban az Európai Unióról van szó, jobb szeretünk szemet hunyni a dolgok felett.
EnglishI cannot pretend I thought of her as a child, however, when I thought of this.
Nem állíthatom mindazonáltal, hogy gyermekként gondoltam rá, mikor ilyeneket gondoltam.
EnglishThe height must not, however, exceed 60 cm when the vehicle is unladen.
Mindazonáltal, ez a magasság terheletlen jármű esetében nem lehet több 60 cm-nél.
EnglishHowever, when considering the Commission as a whole, the sum of the minuses is a plus.
A Bizottság egészének vizsgálatakor azonban a mínuszok összege pluszt ad ki.
EnglishShe'd taken two or three steps, however, when she heard the sound of whispering.
Alig két-három lépést tett azonban, amikor meghallotta a suttogást.
EnglishHowever, when we look at the current situation, we must keep our feet firmly on the ground.
A jelenlegi helyzetet vizsgálva azonban a realitások talaján kell maradnunk.
EnglishWhen, however, I had adjusted his ridiculous make-up, his artistic skill showed itself.
Miután helyrepofoztam nevetséges álöltözetét, művészi képességei azonnal megnyilvánultak.
EnglishThe problem is, however, that when the telephone rings, Mr Solana has to know what to say.
A gond azonban az, hogyha csörög a telefon, Solana úrnak tudnia kell, hogy mit mondjon.
EnglishHowever, when there really didn't seem to be any more bangs coming, I opened my eyes.
De aztán, amikor úgy látszott, hogy tényleg vége a durrogtatásnak, mégis kinyitottam a szemem.
EnglishHowever, when it comes to democracy and human rights, the situation is far from ideal.
Amikor azonban demokráciára és emberi jogokra terelődik a szó, a helyzet már közel sem ideális.
EnglishMerrick was still trembling, however, and when I approached her, she reached out and clasped my hand.
Ám Merrick még mindig reszketett, és mikor odaléptem hozzá, megragadta a kezemet.
EnglishHowever, when I looked up, I found His Majesty watching me with a most curious expression.
Azonban amikor felnéztem, őfelségét láttam, amint különös arckifejezéssel figyelt a magasból.
EnglishHowever, when exercising this power, Member States should comply with EU law.
E hatáskörük gyakorlása során ugyanakkor a tagállamoknak az uniós joggal összhangban kell eljárniuk.
EnglishHowever, when prices fall, it is the farmers who feel the effects.
Az árak zuhanásának hatását azonban a mezőgazdasági termelők érzik meg.
EnglishHowever, when we get there, we may find that perhaps we should have thought twice.
Amikor azonban odaérünk, lehet, hogy úgy érezzük, hogy mégiscsak jobban meg kellett volna gondolnunk.

Lerne weitere Wörter

English
  • however when

Mehr in dem Deutsch-Portugiesisch Wörterbuch.