"holy man" Ungarisch Übersetzung

EN

"holy man" auf Ungarisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "holy man" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "holy man" auf Ungarisch

holy Adjektiv
man Substantiv
to man Verb

Beispielsätze für "holy man" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishHe was the disciple of a holy man annexed by a strong-willed old lady.
Szent ember tanítványa volt, akit egy erős akaratú öreg hölgy foglalt le magának.
English'Why are you not at the feet of holy Arasham?' the robed man asked accusingly.
Miért nem vagytok a szent Arasham lábánál? kérdezte a nomád vádlón.
EnglishIf we march on the Rendors in force, they'll fight to the death to defend their holy man.
Ha erővel akarjuk legyűrni a rendoriakat, a halálukig fogják védelmezni a szent emberüket.
EnglishThis holy man grows ambitious, he said finally, setting the papers down on the coffee table.
Egyre ambiciózusabb ez a szent ember tette le Alekszandrov a papírt a dohányzóasztalra.
EnglishAnd as the holy man resisted the temptations she gave him, she said to him -
És minthogy a szent ember ellenállott a kísértésnek, így szólt:
EnglishYou come from God, O holy man, and that is why the dust of your feet is more precious than gold.
Te Istentől jössz, ó, szent ember, s ezért lábad pora többet ér az aranynál.
EnglishThe Plains - kindly and gentle - had treated the lama as a holy man among holy men.
A síkság nyájasan és szelíden úgy bánt a lámával, mint szent emberrel bánnak szent emberek között.
English'That is reward of merit for your performance in character of that holy man.
- Ez a jutalom, amiért ott fönn olyan jól adtad a szent embert.
EnglishThe holy man, Black Elk, said, "I did not know then how much was ended.
A szent ember, Fekete Jávorszarvas úgy mondta: "Akkor még nem tudtam, mi minden ért ott véget.
EnglishIllustrious Sir, this holy man takes the sins of the world upon him, and cures diseases.
- Nagyméltóságú uram, ez a szent ember magára veszi a világ bűneit, és meggyógyítja a betegeket.
EnglishThe noise was made by the devils, who were tempting the holy man.
És ez a lárma az ördögöktől eredt, akik megkísértették a szent embert.
EnglishBut why should one whose Star leads him to war follow a holy man?'
De akit csillaga háború felé vezet, minek követ az egy szent embert?
EnglishNow hold all straight and ask for the holy man's blessing upon me.
Most pedig vidd vigyázva, és kérd a szent ember áldását rám.
EnglishThe holy man would not stay though Lispeth pressed him.
A szent ember nem akart maradni, ámbár az asszony erősen marasztalta.
EnglishShe went to a holy man to get that powder specially.
Csak azért keresett fel egy szent embert, hogy ilyen port szerezzen.
EnglishSurrounded by a knot of jealous disciples, the holy man began to walk slowly through the milling throng towards his tent.
A szent ember leghűségesebb beavatottjai gyűrűjében utat tört magának a sátra felé.
English'A most holy man at the Temple of the Tirthankers.'
- Egy szent embert szolgálok, ki a Tirthankers Templeben lakik.
English'Thy man is rather yagi [bad-tempered] than yogi [a holy man].
- A te urad inkább jagi (rosszindulatú), mint jógi.
EnglishLet us make a holy world once man becomes the holy person.
Ha már az ember szent, tegyük világunkat is azzá.
EnglishBesides, I am just now disciple of a very holy man.
Azonkívül most egy igen szent ember tanítványa vagyok.

Lerne weitere Wörter

English
  • holy man

Mehr in dem Deutsch-Polnisch Wörterbuch.