"holo" Ungarisch Übersetzung

EN

"holo" auf Ungarisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "holo" im Kontext zu sehen.

Beispielsätze für "holo" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishShe turned back to the holo display, watching the spreading pattern of disturbances.
Visszafordult a holokijelzőhöz, és figyelte a kéregrengések terjedő pontjait.
EnglishI displayed the map and told the holo unit to make the boundary changes.
Kivetítettem a térképet, és a holoegységgel berajzoltattam a kért változtatást.
EnglishAs Davin settled into his seat, a holo appeared in the middle of the aisle.
Ahogy Davin elhelyezkedett az ülésében, holokép jelent meg az utastérben.
EnglishFlere-Imsaho was in front of the screen, watching a holo-display of an odd diagram.
Flere-Imsaho a képernyő előtt lebegett, és egy furcsa ábra képét nézte.
EnglishThe Commander peered into the holo spheres, juggling with magnifications and field-depths.
A parancsnok a hologömböket nézte, sorra váltogatta a nagyítást és a mezmélységet.
EnglishHari blanked his holo and watched hers, an ornate 3D of the factions in the High Council.
Nincs az a főminiszter, aki képes lenne megvédeni őket saját ostobaságuktól.
EnglishGurgeh looked at the holo image of the board again, then closed his eyes.
Gurgeh ismét a holoképernyőt és a játékot nézte, aztán becsukta a szemét.
EnglishSee, Yugo said, making lines of print and symbols coalesce on Hari's holo.
- Yugo megjelenített néhány szöveg- és szimbólumsort Hari holomonitorán.
EnglishThe drone tried to explain, using the holo-model of the Reality to illustrate.
A drón megpróbálta elmagyarázni, és a Valóság holomodelljét használta hozzá illusztrációként.
EnglishSo we waited on the sand, with our water and cloth, and the holo-display unit and my map.
Így hát vártunk a homokon, a vízzel és az anyaggal, a holovetítővel meg a térképemmel.
EnglishOnly the sound of white noise came over the speaker; even the emergency holo did not function.
De csak statikus zörejeket hallott a készülékből; még a vészholo sem működött.
EnglishBubbles from below passed unhindered through the pages of a holo-text displayed in front of him.
A lentről érkező buborékok akadálytalanul haladtak át az eléje vetülő holoképen.
EnglishHari watched the conversation with Lamurk replay on his office holo.
Hari az irodai holovetítőjén éppen a Lamurkkal folyatott beszélgetés felvételét nézte.
EnglishVlimt repeated his inquiry about the holo message embossed on even archive.
A nyelvezet szinte érthetetlen mondta Vlimt a holoszövegre mutatva.
EnglishUlver Seich said, staring at the holo screen and blowing her cheeks out.
A holoképernyre bambult, és elgondolkodva felpuffasztotta az orcáját.
EnglishOn Krat's main screen appeared the holo image of a man, and several dolphins.
Krat főmonitorán egy ember holoképe jelent meg és több delfiné.
EnglishAs if to refute him, Cleon's image abruptly coagulated in the holo.
Mintha ezt a gondolatot akarná igazolni, hirtelen Cleon hologramja jelent meg Hari előtt.
EnglishA holo projection of the galaxy shimmered across the yacht's observation deck.
A jacht megfigyelő-fedélzetén a galaxis holoképe világított.
EnglishThe holo image of the chimpanzee planetologist Charles Dart glared out at her.
A planetológus csimpánz, Charles Dart holoképe meredt rá.
EnglishDavin sat rigid in his seat and tried to meet the holo's eye, but the image dissolved from view.
Davin mereven ült, és próbálta elkapni a holoalak tekintetét, de a kép már el is enyészett.

Lerne weitere Wörter

English
  • holo

Bab.la bietet außerdem das Türkisch-Deutsch Wörterbuch für mehr Übersetzungen.