"to hold good" Ungarisch Übersetzung

EN

"to hold good" auf Ungarisch

EN to hold good
volume_up
{Verb}

to hold good (auch: to cover, to go, to operate)

Beispielsätze für "to hold good" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishObviously, the contents of the United Nations Declaration of Human Rights also hold good.
Nyilvánvalóan ugyanez vonatkozik az ENSZ Emberi Jogok Nyilatkozatára is.
EnglishHe began to ask his aunt about those relations; some of the old ties might still hold good.
Kifaggatta nénjét azokról a rokonsági kapcsolatokról, amelyeket még föl lehetne újítani.
EnglishEveryone has his own philosophy that doesn't hold good for anybody else.
Legyen az akár homoklapátolás, akár bármi egyéb - tessék, csinálja ki-ki a saját belátása szerint.
EnglishThe king smashed his fist against Elminster's forehead, then got a good firm hold on the prince's throat.
A király öklével El homlokára csapott és jobb fogást talált a herceg torkán.
EnglishBut as to your other objection, I am afraid it will hardly hold good.
De a másik ellenvetésnek, attól tartok, alig van alapja.
English- Like a virgin - Ooh-oooh - Feels so good inside when you hold her - Feels so good inside And you touch her Ohh!
"Mint egy szűz" - Ooh-oooh "Olyan jó érzés, mikor megérinti" "Olyan jó érzés" "És Ön megérinti" Ohh!
EnglishThe Talz got a good hold on the sill and pushed.
A talz jó fogást keresett fedélen, és megnyomta.
EnglishIt was life insurance if the game ever started for real, and soldiers, like gamblers, like to hold good cards.
Ez az életbiztosításuk volt, ha a játék komolyra fordul, és a katonák, ahogyan a szerencsejátékosok is, jó lapokkal szerettek játszani.
EnglishGhosn was going faster now, and the excitement that always came near the end of the job took hold, despite the good sense that told him to relax.
A józan esze azt súgta, hogy vegyen vissza a tempóból, de képtelen volt úrrá lenni az izgatottságán.
EnglishIt is difficult for them to get hold of good sowing seed and manure, and to be able to invest in irrigation if they are unable to pay the money up front.
Nehéz jó vetőmaghoz és trágyához jutniuk, és az öntözési rendszerbe beruházni, ha nem tudnak előre fizetni.
EnglishBetter get a good hold, Ronnie.
EnglishIn my opinion, God's Ten Commandments, communicated to the world by Moses a long time ago, must hold good in the area of human rights.
Véleményem szerint Isten Tízparancsolatának, amit Mózes közvetített a világ felé, az emberi jogok területén is érvényesnek kell lennie.
English'Hold him good,' he said.