"to hold firm" Ungarisch Übersetzung

EN

"to hold firm" auf Ungarisch

EN to hold firm
volume_up
{Verb}

to hold firm (auch: to hold fast, to hold tight)
to hold firm (auch: to hold fast, to hold tight)

Beispielsätze für "to hold firm" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishShe took another step back to the front door, and seized firm hold of the door jamb.
Tett egy újabb lépést a bejárati ajtó felé, és keményen megragadta a keretét.
EnglishShe went to the stairs, took a firm hold on the bannister and climbed up.
Barbara a lépcsőhöz ment, megkapaszkodott a korlátban, és föltotyogott a lépcsőn.
EnglishCatching firm hold of both, he gave vent to his now-towering rage.
Erősen belekapaszkodott és utat engedett ismét feltornyosuló haragjának.
EnglishInstead, they continue their firm hold on power in a most disgustingly pompous and irritating manner.
Továbbra is nagyképűen és rendkívül bosszantó módon ragaszkodnak a hatalomhoz.
EnglishHe had to take firm hold of her hand and lead her down towards the waves.
Howie szorosan megmarkolta a karját, és a hullámok felé húzta.
EnglishThe king smashed his fist against Elminster's forehead, then got a good firm hold on the prince's throat.
A király öklével El homlokára csapott és jobb fogást talált a herceg torkán.
EnglishIt must continue to hold firm, very firm, in its tireless defence of freedom.
A Parlamentnek továbbra is szilárdnak, nagyon szilárdnak kell maradnia a szabadság fáradhatatlan megvédésében.
EnglishMy thanks, El said, taking firm hold of it with both hands.
- Köszönöm. - bólintott Elminster mindkét kézzel megfogva az edényt.
EnglishHe took gentle but firm hold of the Lady Mage and thrust her up into the air so he could slide to freedom.
Gyengéden megfogta Laeral karját, és egy kicsit megemelte, hogy ki tudjon csúszni alóla.
EnglishWe would not be credible if we did not hold firm to this.
Nem lennénk hitelesek, ha ehhez nem ragaszkodnánk határozottan.
EnglishThen she reached up, took a firm hold of his head with both her hands, and twisted it until his neck broke.
Kinyújtotta a kezét, szorosan megfogta a férfi fejét, és addig tekerte, míg ki nem törte a nyakát.
EnglishFor a time, of course, the Forbidding would still hold firm.
Egy ideig természetesen még tartja magát a Tilalom.
EnglishStark took a firm hold on his worn harness with one hand, holding the instrument precariously in the other.
Stark egyik kezével erősen megragadta az öreg elnyűtt köntösét, a másikban pedig óvatosan a hangszerét szorongatta.
EnglishKeeping firm hold of the strap, I dropped the goody bag, and reached down with the free hand, jabbing at the Thing's belly flesh, tickling him.
Egyik kézzel markoltam a hevedert, a másikkal ledobtam a zacskót, és megcsiklandoztam Izé hasát.
EnglishHe stood behind her, took hold of her small firm shoulders, then slid a hand inside her coat and felt the warmth of her breast.
Mögéje állt, átfogta apró, formás vállát, aztán kezét a lány kabátja alá csúsztatta, hogy érezze a teste melegét.
EnglishGelmar had taken firm hold of himself.
Englishbuild it firm to hold the flood back.
EnglishShe took firm hold of the fork.
EnglishShe had a firm hold on Quinn's hand.
EnglishBut for now, he would hold firm.