"to hold back" Ungarisch Übersetzung

EN

"to hold back" auf Ungarisch

EN to hold back
volume_up
{Verb}

to hold back (auch: to check, to pocket, to repress)
to hold back (auch: to conceal, to hide, to suppress, to wrap)
to hold back (auch: to contain, to detain, to entrap, to hold)
to hold back (auch: to inhabit, to live, to lodge, to reside)
It is interesting to note that the report itself does not hold back from making some criticisms of the ECB's actions.
Érdekes megjegyezni, hogy a jelentés maga nem tartózkodik attól, hogy némi kritikával illesse az EKB tevékenységét.

Beispielsätze für "to hold back" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishA firm hand was placed against my chest to steady me and to hold me back.
Egy erős tenyér megtámasztotta a mellemet, hogy ne essek össze, és ne mozduljak.
EnglishEvery effort is being made to exclude parliaments and hold back information.
Minden erőfeszítés a parlamentek kizárására és az információ visszatartására irányul.
EnglishGo to Paris, and if you have anything on your chest, don't hold it back.
Menjen el Párizsba, és ha van valami a begyében, hát ki vele, ne hallgassa el.
EnglishTears squeezed out of the girl's eyes, although she tried to hold them back.
Könny csordult ki a lány csukott szemhéja alól, pedig láthatóan vissza akarta tartani.
EnglishOutside, sodium-vapor lights had come on, but they could not hold back the night.
Odakint kigyulladtak a nátriumgőz lámpák, de nem vehették föl a versenyt a leszálló éjjel.
EnglishElminster said, knowing he couldn't hold them back now if he wanted to.
- Rendben! - mondta Elminster, tudván, hogy ha akarná sem tudná visszatartani őket.
EnglishThe Warlock Lord shuddered, desperately trying to hold back the blow.
A Boszorkánymester összerázkódott, kétségbeesetten igyekezett hárítani a csapást.
EnglishThere is naught that an old Ent can do to hold back that storm: he must weather it or crack.
Ezt a vihart semmiféle vén ent nem tudja föltartóztatni: vagy kibírja vagy kidől.
EnglishBecause they'll always be conspiring against you, trying to hold you back and drag you down.
Mert mindig szövetkezni fognak ellened, megpróbálnak visszatartani, lerántani.
EnglishI hold back what I think I should hold back and nothing more than that.
Azt hallgatom el, amit hitem szerint el kell hallgatnom, és nem többet.
EnglishI was tempted to behave stupidly then and there, but I managed to hold it back.
Időnként óriási kísértést éreztem arra, hogy hülyeséget csináljak, de sikerült uralkodnom magamon.
EnglishWe should not hold back our criticism with regard to internal developments in Russia.
Az Oroszországon belüli fejleményekkel kapcsolatos kritikánkat nem szabad magunkban tartanunk.
EnglishBut as I approached her, wanting to hold her, she staggered back in fright.
De ahogy közeledtem hozzá, át akarva ölelni, rémülten elhátrált.
EnglishTerror rose in her blackly, and she had to fight with all her spirit to hold it back.
Sötét ijedelem rázta meg, egész lelkével küzdött, hogy legyűrje.
EnglishPerhaps he was making a brave show in order not to hold them back.
Talán csak azért teszi ezt a bátor gesztust, hogy ne tartsa vissza őket?
EnglishIt was the two young ones, said Yuri, though Michael was gesturing to him to hold back.
- Ez volt a két fiatal - állapította meg Yuri, bár Michael intett neki, hogy fogja be a száját.
EnglishWe should never hold back pertinent information, don't you agree?
A közérdekű információkat nem tarthatjuk vissza, ugye te is így gondolod?
EnglishSamsa made a movement as if she wanted to hold back the broom, but did not complete it.
Samsáné megmozdult, mintha le akarná fogni a seprűt, de aztán hagyta.
EnglishSheridan could hold back the tears no longer; he began to blubber.
Sheridan nem bírta tovább visszafojtani a könnyeit, pityeregni kezdett.
EnglishThe European Union must not hold back from coming to their aid.
Az Európai Uniónak nem szabad távol tartania magát, hanem a segítségükre kell sietnie.