EN hives
volume_up
{Substantiv}

1. Medizin

hives

Synonyme (Englisch) für "hives":

hives
hive
English

Beispielsätze für "hives" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishHe thinks more of his hives and his calving and the set of his grapes than of the royal necessities.
Többet gondol a méhkaptárjaira, a borjúira és a szüretre, mint az ország érdekeire.
EnglishThe bee-hives covered a hill as big as the orchard or the farmland of Vivarium.
A méhkasok ugyanakkora területet foglaltak el Vivariumban, amekkora a gyümölcsös vagy a szántóföld volt.
EnglishLast, but by no means least, we have a capacity to determine the number of hives that are out there.
Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban képesek vagyunk meghatározni a kaptárak számát.
EnglishIt was Vivarium which had drawn this consciousness together from the hives!
Vivarium gyűjtötte össze ezt a tudatosságot a méhkasokból!
EnglishHuman groups may look like hives for brief moments, but they tend to then break apart.
Rövid pillanatokra az emberi csoportok úgy nézhetnek ki, mint a kaptárok, de ők hajlamosak szétszakadni.
EnglishAnd the most cohesive hives won, just as Darwin said.
És a legjobban összetartó kaptárok győztek, éppen úgy, ahogy Darwin mondta.
EnglishThe clusters, like cosmic hives of burning bees.
A csillaghalmazokra, mint valami parázsló méhek kozmikus rajaira.
EnglishSoon they saw a number of women busy around the buildings, like bees round their hives.
Nemsokára mindenfelé nőket pillantottak meg, akik úgy sürögtek-forogtak az aszketikus hajlékok körül, mint a méhek a kasok körül.
EnglishThe Hives have suffered, admitted the ambassador.
EnglishSomething collected itself from the hives, something immense and invisible and forceful that I could both feel and hear.
Valami összegyűjtötte magát a méhkasokból, valami hatalmas, láthatatlan és erőteljes, amit egyszerre éreztem és láttam.
EnglishAnd the honey is from our own hives.
EnglishHey, I've got The Hives for you.
EnglishBees, hives, bees!
EnglishYou like The Hives?
EnglishSometimes I get hives.
EnglishBees have hives.
EnglishIt happened again about 120 or a 140 million years ago when some solitary wasps began creating little simple, primitive nests, or hives.
Újra megtörtént körülbelül 120 vagy 140 millió évvel ezelőtt, amikor néhány magányos darázs elkezdett kis egyszerű, primitív fészkeket vagy kaptárokat létrehozni.
EnglishOnce several wasps were all together in the same hive, they had no choice but to cooperate, because pretty soon they were locked into competition with other hives.
Amint több darázs együtt volt ugyanabban a kaptárban, már nem volt más választásuk, mint az együttműködés, mert nagyon hamar versenybe kerültek más kaptárokkal.
EnglishIf you would have peace, go back to the hives; lose your human shape, and descend again, fragmented into the mindless life of the contented bees from which you rose.
Ha békét akarsz, térj vissza a kasokhoz; vesd le emberi alakodat, hullj szét, és ereszkedj vissza az elégedett méhek gondolat nélküli életébe, ahonnan fölszálltál.