"to hit the target" Ungarisch Übersetzung

EN

"to hit the target" auf Ungarisch

EN to hit the target
volume_up
{Verb}

It's very american, fire enough bullets and hope to hit the target.
Kilőni a golyót, és reménykedni, hátha célba talál.
to hit the target (auch: to hit the mark)

Beispielsätze für "to hit the target" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishStrokov's man took the shot, as you know, and he hit his target in a deadly area.
Sztrokov embere, mint tudja, rálőtt a pápára, és a mellkasán is megsebesítette.
EnglishRoddy Sands was sure he'd hit his target, and was now trying to kill it.
Roddy Sands biztos volt benne, hogy eltalálta célpontját, és most végezni akart vele.
EnglishIf this last shot fails to hit the target, the damage could be severe.
Ha ez az utolsó lövés célt téveszt, súlyos károk keletkezhetnek.
EnglishHe needed to lock on to the plane's left-side engine and to time his shot carefully if he wanted to hit his target.
A hatalmas test bal oldali motorjára kellett rátapadnia és gondosan időzítenie a lövést.
EnglishIt was a pity, but you can't always hit your target.
Sajnálatos eset, de az ember nem mindig talál célba.
EnglishHe switched his aim, hit another target this time in the skull, and scrambled from the pile of rocks, firing as he ran.
Elfordult tőle, újabb célt keresett, ezúttal egy koponyát, majd előbújt a kőrakás mögül, és folyamatosan tüzelve rohant előre.
EnglishThe H&K's diopter sights were so perfectly designed that if you could see the target through the sights, you hit the target.
A H&K diopteres célzóját olyan tökéletesre tervezték, hogyha az ember látta a célpontot a nézőkén keresztül, el is találta.
EnglishThen we gang up twenty of them, and we can send out a hundred-megajoule pulse, twenty times per second, and hit any target we want.
Majd összekapcsolunk belőlük húszat és száz megajoule-os impulzust tudunk velük kiküldeni, másodpercenként akár hússzor is.
EnglishTo hit a target, the missile had to know not only where the target was, but also where the missile itself was starting from.
Ahhoz, hogy célba tudjanak érni, a rakétáknak nemcsak a célpontjuk, hanem a saját kiindulási helyük koordinátáit is ismerniük kellett.
EnglishThree seconds after bomb release, at their altitude and irspeed, should put them right over the target-if McLanahan had hit the target.
Három másodperccel a bombakioldás után a magasság és sebesség épp a cél fölé kell hogy vigye őket - persze, ha McLanahan eltalálta a célt.