"to hit out" Ungarisch Übersetzung

EN

"to hit out" auf Ungarisch

EN to hit out
volume_up
{Verb}

Beispielsätze für "to hit out" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe shin's owner snarled above me and backed off before I could hit out again.
A lábikra tulajdonosa szitkozódott, majd elvonult mielőtt mégegyszer odavághattam volna.
EnglishThe lights which had begun flashing as soon as the drone hit the ground winked out.
A robot földre zuhanásakor villogni kezdő jelzőfények kialudtak.
EnglishThe shot hit the 'Keep Out - Private Property' sign with a thud I could just hear, and I smiled.
Amikor eltalálta a Tilos a belépés Magánterület" táblát, alig hallottam a csattanást.
EnglishWith that decided. he pulled his cell phone out and hit speeddial.
Inkább elővette mobiltelefonját, és beütötte a gyorstárcsázás gombját.
EnglishIf we hit out at him, it could well be counterproductive.
Ha keményebben nekitámadunk, ez akár nemkívánatos következményekkel is járhat.
EnglishKenny seemed almost to lift off his feet, as though he were a two-base hit if not an out-of-the-park home run.
Az üvöltő Kenny ahelyett, hogy elrohant volna, összeesett, mint egy rongybaba.
EnglishThey tripped each other, they slipped in the rain, they got up again, they hit out and were hit in return.
Gáncsolták, lökték föl egymást, lábra kaptak, ütöttek és ütéseket kaptak.
English`Suppose you hit your head out there, fall overboard.'
Képzeld el, ha bevered a fejed valamibe, és kiesel a fedélzetről.
EnglishI hit out at a mosquito which came droning at my ear and saw Dominguez wince instinctively at my blow.
Rácsaptam egy moszkitóra, amely zümmögve ostromolta fülemet, s láttam, hogy Dominguez önkéntelenül összerezzen.
EnglishAnd that's when the hit team took out the monastery?
- És ekkor tört rá a különítmény a kolostorra?
EnglishHave the Medics figured out what hit us?
Az egészségügyisek tudják már, mi kapott el bennünket?
English(FI) Mr President, we should not hit out at globalisation because of the harm it does, but take practical steps.
(FI) Elnök úr, nem kellene szapulnunk a globalizációt az általa okozott károk miatt, inkább gyakorlati lépéseket kellene tennünk.
EnglishA hit team took out the monastery.
- Egy különítmény megtámadta a kolostort.
EnglishOn film and audio, laying out a hit.
EnglishI saw the missiles hit out there ..
EnglishA few weeks ago he had gone through Fossalta and had gone out along the sunken road to find the place where he had been hit, out on the river bank.
Pár héttel ezelőtt átutazott Fossaltán, és kiment a mélyúton, hogy megkeresse a helyet, ahol megsebesült,kinn a folyóparton.
EnglishRalph hit out; then he and what seemed like a dozen others were rolling over and over, hitting, biting, scratching.
Ralph öklével maga elé vágott; aztán úgy tetszett neki, mintha legalább egy tucat test tekeredne köréje, egymás fölött forogva verték, harapták, karmolták egymást.
EnglishFiercely he hit out at the filthy thing in front of him that bobbed like a toy and came back, still grinning into his face, so that he lashed and cried out in loathing.
Vadul rácsapott a szemébe meredő szennyes vacakra, amely ide-oda ingott, mint egy játékszer, hátrahajlott, majd visszapattant, az arcába vigyorgott.
EnglishAny minute now, Rosebud is going to be standing right here... looking down at you, and you're going to have one chance... to either hit it out of the park or strike out miserably.
Bármelyik percben, Rózsabokor ideállhat épp eléd... rád néz, és lesz egyetlen esélyed... hogy teljesen felcsigázd vagy szörnyen elcseszd.