"to hit on" Ungarisch Übersetzung

EN

"to hit on" auf Ungarisch

EN to hit on
volume_up
{Verb}

1. Slang

to hit on
volume_up
ráhajt vkire {Vb.} [Slg.]
to hit on
volume_up
rányomul vkire {Vb.} [Slg.]

2. Allgemein

to hit on (auch: to hit upon)

Beispielsätze für "to hit on" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThat hit me so hard, telling these people that had been through this experience.
Nem bírtam... Nagyon szíven ütött mindazok után, amin ezek az emberek átmentek.
EnglishWell, you know this is the end of the line for Val if he doesn't have a hit here.
Nos, azzal tisztában vagy, hogy Valnak annyi, ha most ezzel a filmmel befuccsol.
EnglishYou hit it right on the head this morning when you said I've been a woman-hater.
Fején találtad a szöget ma délelőtt, amikor azt mondtad, hogy nőgyűlölő vagyok.
EnglishGralkyn sprinted toward the door, dived through it, and hit the stone floor hard.
Gralkyn az ajtó felé futott, átvetődött rajta és keményen ért földet a kőpadlón.
EnglishStrokov's man took the shot, as you know, and he hit his target in a deadly area.
Sztrokov embere, mint tudja, rálőtt a pápára, és a mellkasán is megsebesítette.
EnglishYes, it's good to feel that I can do this now without fear of being hit back.
És megmondhatod apámnak, hogy ezt fogom tenni az összes többi piszkos kémeivel."
EnglishClark lifted his phone and hit the button for his secretary, Helen Montgomery.
Clark a telefonért nyúlt, és lenyomta a titkárnő, Helen Montgomery hívógombját.
EnglishThe southern group got hit pretty hard... the eastern group looks almost intact.
A déli csoportot eléggé megtépázták, a keleti majdnem sértetlennek látszik...
EnglishIt was the best he could do to bind her to the ground before the fifth wave hit.
Ennél jobban nem tudta a földhöz rögzíteni a fint az újabb árhullám érkezése előtt.
EnglishGloria Lane pushed the door open until it hit a chair occupied by Oliver McAdoo.
Gloria Lane akkorát taszított az ajtón, hogy az nekikoccant Olivér McAdoo székének.
EnglishMaster, if I offended, hit me, beat me, do anything to me but don't turn away.
Mester, ha megsértettelek, üss meg, verj össze, tégy akármit, csak ne fordulj el!
EnglishIn two seconds it was in his bloodstream, and the first seizure hit his heart.
Két másodperc múlva a véráramba került, és az első roham már el is érte a szívét.
EnglishKnowing our parents, we supposed that they had gone to bed when the blizzard hit.
Ismerve szüleinket, úgy véltük, alkalmasint lefeküdtek már, mire a hóvihar kitört.
English'I will not speak His name aloud, Sir Knight, but you have hit upon my meaning.'
Én nem mondom ki hangosan a nevét, nagyuram, de ezek szerint tudja, miről beszélek.
EnglishZablonsky tried not to tell him, so they hit him again and again until he did.
Zablonsky nem akarta megmondani, ezért addig ütötték, amíg mégiscsak megmondta.
EnglishIf we'd evolved in a vacuum, we would expect them to hit the ground simultaneously.
Ha vákuumban fejlődtünk volna ki, természetes lenne, hogy egyszerre érnek földet.
EnglishIN 1979, AN OIL COMPANY punched a hole deep in Terrebonne Parish and hit oil.
1979-ben egy olajtársaság kutat fúrt Terrebonne Parish területén, és olajra lelt.
EnglishI got a hit on you first night out when you ran over the Oregon SOSUS array.
Eltaláltam magukat az éjjel, amikor átjutottak az Oregon SOSUS jelfogója fölött.
EnglishHis head wobbled from shoulder to shoulder, and finally his chin hit his chest.
Feje ide-oda hintázott két válla között, aztán álla rácsapódott a mellkasára.
EnglishThe sanction must hit the political leaders, however, and not the citizens.
A szankcióknak azonban a politikai vezetőket és nem a polgárokat kell sújtaniuk.