"hint" Ungarisch Übersetzung

EN

"hint" auf Ungarisch

volume_up
hint {Subst.}
HU

"hint" auf Englisch

EN hint
volume_up
{Substantiv}

There has been no hint of the public concern that there has been surrounding GMOs, for example.
Utalás sem történt például a GMO-kat körülvevő nyilvános aggályokra.
Any hint of madness in the script and an actor is immediately determined to go to town on it!
Ha a szövegben a legcsekélyebb utalás van az őrületre, a színész a végsőkig eltúlozza.
There's no hint nor clue of any kind to be found in his papers.
Az iratai között nincs egyetlen utalás sem vagy bármiféle nyom.
hint (auch: clue, imprint, lead, mark)
volume_up
nyom {Subst.}
There's no hint nor clue of any kind to be found in his papers.
Az iratai között nincs egyetlen utalás sem vagy bármiféle nyom.
`Not a hint of where he came from, who made him!' she said.
Semmi jel, semmi nyom arról, hogy honnan jött, ki tette vámpírrá. folytatta.
hint (auch: aim, allusion, cue, insinuation)
volume_up
célzás {Subst.}
Is this a hint to me, Lizzy, said her father, to send for the horses?
- Mondd, Lizzy, ez nem akar célzás lenni, hogy fogassak be? - kérdezte az apja.
And there's nothing you can tell me, no hint Edna might have given to you?
- Nincs tehát semmi közölnivalója, elejtett szó vagy célzás nem jut eszébe, amit Ednától hallott volna?
You left us, Stuart, without so much as a phone call, a hasty word of parting, a hint of where and when we might meet.
Itthagytál minket, se telefon, se egy sietős búcsúszó, se egy célzás, hol és mikor találkozhatunk!
hint
volume_up
sejtetés {Subst.}
hint

Beispielsätze für "hint" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe gone-before say there is no sign, no hint of her Soulkeeper having worked.
Az elttünk-jártak nem érzékelték a lélekrét, valószínleg nem is lépett mködésbe.
EnglishThe hermit's eyes met his, and just a hint of a smile showed on his grizzled face.
A remete tekintete találkozott az övével, és halvány mosoly jelent meg az arcán.
EnglishFinally, though, a hint of criticism came from the end of the phone conversation.
Úgy gondoltuk, a Kennessy-féle nanoszerkezetek minden egyes példánya megsemmisült.
EnglishTsossie's voice held no hint of fear, but there was definite interest there.
Tsossie hangjából semmilyen félelem nem csendült, inkább határozott kíváncsiság.
EnglishShortly after lunch, I dropped the first hint that I was expected at Yogi's by six.
Nem sokkal ebéd után utalok először finoman arra, hogy hatra a bárban kell lennem.
EnglishThere was a hint of cloud to the far north-east, where the Xhesseli Mountains were.
Messze északkeleten, a Xhesseli-hegység lábánál néhány bolyhos felh fehérlett.
EnglishWhen she spoke, he thought he detected a hint of desperation in her low voice.
Amikor megszólalt, Bremen mintha parányi kétségbeesést érzett volna halk hangjában.
EnglishThere's the hint of a scandal over a woman - one of his patients - name of Craddock.
Kering valami kósza pletyka egy Mrs. Craddock nevű betegéről folytatta Battle.
EnglishOthers Icatl hint by the nose or some other part il the rumors about him are correct.
Mások vezetik őt az orránál, vagy ha igaz a szóbeszéd, más testrészénél fogva.
EnglishOne was a ponderous big-bellied hulk, chinless and with only a hint of neck.
Egyikük egy hatalmas termetű, pocakos fickó, akinek nem volt álla és nyaka is alig.
EnglishI'd be very glad of a hint or two, said the detective, changing his manner.
-Köszönettel vennék egy-két jó ötletet - mondta megváltozott hangon a nyomozó.
EnglishNo, I think ye must find thy own teachers in thy own way, taking no hint from me.
Nem, azt hiszem saját magadnak kell megtalálnod a tanárod, a magad módján.
EnglishHas there ever been a hint of suspicion against Filitov? the Chairman asked.
Merült-e fel valaha a gyanú árnyéka is Filitovval szemben? kérdezte az elnök.
EnglishHere's a hint: it's bigger than a bread box and smaller than the planet Jupiter.
Segítek: nagyobb, mint egy kenyérkosár, és kisebb, mint a Jupiter bolygó.
EnglishFor a moment their regard relaxed, as if some hint of doubt troubled them.
Egy pillanatra mintha elengedte volna őket, mintha kétely fátyolozta volna el.
EnglishAs to that Ive no information, said Inspector Crome with a hint of withdrawal.
Erről nem informáltak válaszolt Crome felügyelő enyhén rosszalló hangon.
EnglishWhy didn't you take the hint that I look after my properties myself once the sun has set?
Miért nem vette komolyan a figyelmeztetést, hogy sötétedéstől én őrzöm a házat?
EnglishSomewhere he'd known a hint of this before, in a little corner of Chicago.
Valaha megtapasztalta ennek sápadt visszfényét, Chicago egy távoli zugában.
EnglishBut if there were any great witches about, I found no hint of them on this night.
Emlékeztetett arra a környékre, ahol valamikor réges-régen meglátogattam Merrick ükanyját.
EnglishA hint of some emotion had tinged his words; they were lightly italicized with concern.
Mintha érzelem fűtötte volna a hangját; kihallatszott belőle némi aggodalom.