"hindquarters" Ungarisch Übersetzung

EN

"hindquarters" auf Ungarisch

EN hindquarters
volume_up
{Substantiv}

hindquarters (auch: back, quarter)
volume_up
hátulja {Subst.}
hindquarters (auch: breech, quarter, rear, rump)
hindquarters (auch: quarter, hams)
volume_up
tompor {Subst.}
hindquarters
volume_up
hátsó fertály {Subst.} (állaté)

Synonyme (Englisch) für "hindquarters":

hindquarters

Beispielsätze für "hindquarters" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishDonna cried out in a high, breaking voice and brought the bat down on Cujo's hindquarters.
Donna magas, fülsértő hangon felkiáltott, és Cujo hátsó fertályára csapott le.
EnglishBeneath the corpse, spread around its hindquarters, was a thin puddle of congealing black goo.
A tetem alatt, a hátsó fertályánál, fekete trutymó sekély tócsája alvadt.
EnglishThe Commission is covering its hindquarters, Boon said, out of earshot of Gaal Dornick.
- A Bizottság megpróbálja fedezni magát - mondta Boon olyan hangon, hogy Gaal Dornick ne hallhassa.
EnglishThere was movement from the hindquarters of the shadowy shape in the doorway: it had begun to wag its tail.
A küszöbön álló homályos alakzat hátsó fertálya megmozdult: a kutya a farkát csóválta.
EnglishCujo screwed his hindquarters down against the ground and waited for her.
Cujo a hátsóját a földnek feszítette, és várta a NÕt.
EnglishAnd the dog's whole hindquarters are a complete open sore.
És a kutya egész fertálya egyetlen nyílt seb, helyenként üszkös is.
EnglishThe stroke paralyzed the dog's hindquarters, so that he could only move his front end and wag his head.
A guta csak a két hátsó lábát bénította meg, vagyis a farát, úgyhogy attól fogva csak a fejét csóválhatta.
EnglishThick hindquarters, propelling them in brisk steps.
A vastaglábú ráviánok irdatlan sebességgel közeledtek.
EnglishAnd they're maggoting happily in the dog's hindquarters there.
És olyan boldogan túrják a kutya hátsaját.
EnglishHis head was up and his hindquarters were down.
A fejét magasba emelte, a hátsó fele a földet érte.
EnglishYou know, creation is what put that dog in that picture, and creativity is what makes us see a chicken on his hindquarters.
Az alkotás az, ami a kutyát a képre helyezte, a kreativitás pedig az, ami miatt a hátsóján egy csirkét látunk.
EnglishAll I got was the fleshy hindquarters of dogs.
De csak kutyák húsos hátsó felét láttam.
EnglishMost of all she saw the way it cringed away from the light, its ears drooping, its hindquarters shrinking against the driveway.
És szinte megsajnálta, amiért ily rettegve lapul meg a fény előtt: a füle lekonyult, teste szinte összezsugorodott.
EnglishYou must spy out dangers overtaking us from behind; that is your duty, and your best vantage is over the hindquarters, exactly as yesterday.
- Neked a hátulról közeledő veszélyre kell figyelned; ez a feladatod, és a helyed a wole hátsó végén van, ahol tegnap.
EnglishThey looked like a joke animal in a county fair - a dancing donkey with Mike as the head and Ike as the hindquarters.
Úgy nézhettek ki a szőnyeg alatt, mint valami vidéki kabaré mutatványossátrában a műló, vagy a táncoló öszvér, amelynek fejében Ike, farában meg Mike lapul.
EnglishShe got a glimpse of Cujo coming at her, hindquarters tensing down for the leap that would bring all two hundred pounds of him right into her lap.
Egy pillanatra látta, hogy Cujo már a hátsó lábára nehezedik, s már el is rugaszkodik a földtől, hogy mind a kilencven kilójával egyenesen az ő ölébe vesse magát.

Lerne weitere Wörter