"heavy snow" Ungarisch Übersetzung

EN

"heavy snow" auf Ungarisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "heavy snow" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "heavy snow" auf Ungarisch

heavy Adjektiv
snow Substantiv
Hungarian
to snow Verb

Beispielsätze für "heavy snow" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAlthough the range was long, the wind high, and the snow still heavy, too many were hitting.
Noha messze voltak, a szél is erősen fújt, és még mindig sűrűn havazott, túl sok volt a találat.
EnglishSoon the first heavy snow would compact these tall dry blades.
A havazás hamarosan elfekteti majd ezeket a magas, száraz növényeket.
EnglishAll the winter, which had been heavy with rain and snow and repeated storms, not a single traveller had come.
Egész télen nagy esők és havazások, ismétlődő viharok voltak, egyetlen utazó sem jött.
EnglishShe walked across the clearing, through the blowing rain which was beginning to be mixed with heavy wet snow.
A lány átvágott a tisztáson a zuhogó esőben, melybe itt-ott már súlyos, nedves hópelyhek is keveredtek.
EnglishIn my own country, Finland, there is continual heavy snow and there are harsh frosts, but things work.
Az én országomban, Finnországban folyamatosan erősen havazik és kemény fagyok vannak, azonban a dolgok működnek.
EnglishSound was tamped down and flattened by the heavy fall of wet snow, but he could hear the sound of an approaching motor.
A hangot elfojtotta és tompította a súlyos, nedves hó, mégis meghallotta a közeledő motor zúgását.
EnglishToward evening of the second day the snow began, heavy and harder than anything he had yet seen on this world.
A második napon, estefelé aztán megeredt a hó, de olyan sűrűn, olyan vastagon, amilyet még nem látott ezen a világon.
EnglishFor an hour or more he was at work, returning at last with his feet heavy with snow and his features as inscrutable as ever.
Körülbelül egy órát töltött vizsgálódásával, majd havas csizmával és kifürkészhetetlen arccal tért vissza.
EnglishFolks didnt see him around for a while in late fall, then come a heavy snow and his roof caved in to one side.
Nyaranta aranymosással próbálkozott egy régi aranylelőhelyen, amit az államtól bérelt valahol a völgy végén, Belltop közelében.
EnglishI went out into the heavy, drifting snow.
EnglishAnother heavy snow is falling.
EnglishThere was ice everywhere, and a heavy blanket of snow muffled all sound, so that even the great Red Army supply wagons, with their iron-shod wheels, moved through the streets without a sound.
Mindent jég borított, a vastag hótakaró elnyelte a zajokat, még a Vörös Hadsereg hatalmas, lánctalpas hadtápvagonjai is hangtalanul közlekedtek az utcákon.

Lerne weitere Wörter

English
  • heavy snow

Noch mehr Übersetzungen im Dänisch-Deutsch Wörterbuch von bab.la.