"haunt" Ungarisch Übersetzung

EN

"haunt" auf Ungarisch

volume_up
haunt {Subst.}

EN haunt
volume_up
{Substantiv}

haunt (auch: cavity, den, hangout, hold)
volume_up
odú {Subst.}
haunt (auch: den, homestead, nest)
volume_up
tanya {Subst.}
haunt

Synonyme (Englisch) für "haunt":

haunt

Beispielsätze für "haunt" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe Army and Navy Stores had been a haunt of Miss Marple's aunt in days long gone.
Valamikor a régi időkben Miss Marple nénikéje vásárolt sokat a Katonai Nagyáruházban.
EnglishJoseph might already have done things that'll haunt him for the rest of his life.
Joseph akkorra talán már megtette azt, ami halála órájáig kísérteni fogja.
EnglishI shall haunt the vicinity of the Czar's palace and the Great Cathedral until you come.
Addig fogok vadászni a cári palota és a főszékesegyház környékén, amíg el nem jössz.
EnglishYou mean in all these years, not one single victim has ever come back to haunt you?
- Ennyi év alatt egyetlen áldozatod se jött vissza, hogy rémítgessen?
EnglishThe faces did not haunt himthey seemed to help him, seemed to encourage him to continue...
Az arcok nem kísértették; úgy tűnt, segíteni akarnak, lelket önteni belé a folytatáshoz.
EnglishThey were in the cocktail bar, a favorite haunt of Mr Blatt's.
Õ és Hercule Poirot a koktélbárban ültek, Mr. Blatt kedvenc tartózkodási helyén.
EnglishThe past comes back to haunt a family that didn't even know about the past.
- A múlt jött vissza, hogy kísértsen egy családot, amelynek fogalma sem volt erről a múltról.
EnglishJoin us at the Middlesex Pavilion Mall for the Middlesex Halloween Haunt...
Csatlakozzanak hozzánk a Middlesex-i Halloween Törzshelyre vezető Middlesex-i Kerti Sétányra...
EnglishHer soft monotone voice, issuing from diminutive and ever kissable lips, will haunt me forever.
Lágy, monoton hangja, abból a pici, sőt csókra álló szájból, kísérteni fog, amíg élek.
EnglishBecause its title is in doubt, it exists, a very substantial ghost of the past to haunt the present.
Mivel tulajdonosát homály fedi, itt áll a múlt szellemeként, hogy a jelent kísértse.
EnglishYou get me killed up here, Fletcher, and I'll fucking haunt you for a hundred years.
Ha kinyírsz engem itt, Fletcher, száz évig kísérteni foglak!
EnglishI can only imagine how many lingering dead people haunt the streets of that metropolis or any other.
Elképzelni is lehetetlen, hány kóbor lélek róhatja a metropolisz utcáit.
EnglishBut he knew, with a certainty that was terrifying, that whatever choice he made, it would haunt him always.
Iszonytató bizonyossággal tudta, hogy bármit választ, sohasem fog vele megbékülni.
EnglishThey found fruit in a haunt of bright little birds that hovered like insects.
Gyümölcsöt találtak, fölötte tarka, apró madarak gyűltek össze, és úgy szálldostak ide-oda, mint a rovarok.
EnglishThis highly risky strategy will come back to haunt Europe in the short or the long term.
Ez a rendkívül kockázatos stratégia rövid vagy hosszú távon vissza fog ütni és kísérteni fogja Európát.
EnglishThey were things beyond both knowledge and hearsay, and they would haunt his memory for a very long time.
Aillas még sosem hallott ilyen lényekről, és tudta, még sokáig kísérteni fogják álmait.
EnglishI think what has been decided here will come back to haunt us in a few years' time.
Úgy gondolom, hogy amiről itt most döntés született, pár év múlva még vissza fog jönni, hogy kísértsen minket.
EnglishLike a restless ghost, a presence cursed to haunt him no matter where he went, no matter what he did.
Olyan volt, akár egy nyughatatlan szellem, követte mindenkor, mindenüvé, mindegy, mit csinált.
EnglishIf I was to forget, I reckon Scooter'd come back and haunt me!'
Ha elfelejtem, Scooter még visszajárna engem kísérteni miatta.
EnglishLies, half truths, and deceptions rose like ghosts at haunt.
Jöttek a hazugságok, féligazságok, csalások, akár a kísértetek.