"halt" Ungarisch Übersetzung

EN

"halt" auf Ungarisch

volume_up
halt {Subst.}

EN halt
volume_up
{Substantiv}

Beispielsätze für "halt" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishEventine brought his arm to a halt and held a brief conference with his officers.
Eventine megálljt parancsolt seregének, és rövid tanácskozást tartott tisztjeivel.
EnglishThey rose up on their hind legs and called out: 'Halt, as you value your life!'
Felemelkedtek a hátsó lábukra, és rám kiáltottak: "Állj, ha kedves az életed!"
EnglishHalt we must once more; for, see! even the Moon is falling into gathering cloud.
Ha meg is kell állnunk megint, mert lám! a hold is elbújik a gyülekező felhők mögé.
English'Now do I most grudge a time of rest or any halt in our chase ' said Legolas.
- Most ugyancsak rossz néven vennék bármi pihenőt vagy megállást - mondta Legolas.
EnglishHis right leg was slightly bent as though he'd just come to a halt in mid-step.
Jobb lábát kissé behajlította, mintha lépés közben állt volna meg hirtelen.
EnglishThankee, Tyche, El told the wind wryly, as he pulled his weary mount to a halt.
- Kösz, Tyche. - mondta El a szélnek miközben megállította fáradt hátasát.
EnglishThe first fire truck screamed to a halt twenty feet away, and the crowd parted.
Tőlük néhány méternyire csikorogva lefékezett az első tűzoltókocsi, a tömeg szétnyílt.
EnglishReforms have ground to a halt and those implemented are basically dead letter.
A reformok lassan véget értek, és amelyeket bevezettek, alapvetően nem érvényesülnek.
EnglishAt last he blew a great blast on his pipe which brought the eels to a sudden halt.
A férfi végül nagy levegőt vett, és belefújt a sípjába, mire az angolnák megtorpantak.
EnglishThe air brakes sighed as the log truck came to a halt thirty feet in front of Dorman.
A légfék nagyot szusszant, és a kamion megállt úgy tíz méterrel Dorman előtt.
EnglishThe blade shivered to a halt, turned aside, and darted uncer-tainly around in the trees.
A penge remegve megállt, oldalra fordult és bizonytalanul bevágódott a fák közé.
EnglishIn any event, sir knight, time has not come to a halt and our way is long.
Mindenesetre, lovag uram, hosszú út áll előttünk, és nincs itt idő a megtorpanásra.
EnglishBefore this dream turns into a nightmare, we must call a halt to this process.
Mielőtt rémálommá válna ez az álom, meg kell állítanunk ezt a folyamatot.
EnglishNumerous employees were present, but work appeared to have come to a halt.
Itt is dobozokban és raklapokon várták az árucikkek, hogy felszállítsák őket.
EnglishIt is a success because it would halt Parliament's request show, its 'cherry-picking'.
Siker ez, mivel a Parlament befejezné a kívánsághangversenyt, a "cherry-picking"et.
EnglishTo arrest or even to halt an apparition moving at such speed was scarcely practicable.
Arra nem is lehetett számítani, hogy ilyen sebességgel haladó járművet elcsípjenek.
EnglishLife would go on, but the business of governing would slow to a near halt.
Az élet ment tovább, de a kormányzat annyira lelassult, hogy csaknem leállt.
EnglishA halt should be brought to the gradual whittling away of human rights internationally.
Meg kell állítani az emberi jogok fokozatos nemzetközi megnyirbálásának folyamatát.
EnglishElmara sighed, came to a thoughtful halt for a moment, and then went on.
Elmara sóhajtott, elgondolkodva megállt egy pillanatra, majd folytatta útját.
EnglishSecondly, the list of forbidden substances must not halt the development of technologies.
Másodszor, a tiltott anyagok jegyzéke nem akadályozhatja a technológiai fejlődést.