"guarantee" Ungarisch Übersetzung

EN

"guarantee" auf Ungarisch

EN guarantee
volume_up
{Substantiv}

guarantee (auch: assurance, safeguard, warrant, warranty)
volume_up
garancia {Subst.}
The European Agriculture Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) is set into place.
Megkezdi működését az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA).
More regulation is not a guarantee against the risks of the current crisis.
A több szabályozás nem garancia a jelenlegi válság kockázatai ellen.
Many Members manage this correctly, yet there is no guarantee at present.
Sok képviselő ezt korrekten intézi, mégis jelenleg nincs rá garancia.
guarantee (auch: indemnity, warrant, warranty)
This does not replace the minimum two-year guarantee, which you still have.
Ez a jótállás nem lép a minimálisan két évig érvényes szavatosság helyébe.
The Directive does not use the terminology of legal and commercial guarantee.
Az irányelv terminológiája nem a „törvényi, illetve kereskedelmi jótállás” kifejezéseket követi.
The concept of legal guarantee relates to the legal protection of the purchaser in respect of defects in the goods acquired.
A törvényi jótállás a vásárló törvény általi védelmét jelenti, amennyiben hibás árucikket vásárolt.

Synonyme (Englisch) für "guarantee":

guarantee

Beispielsätze für "guarantee" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishBut I can't guarantee to handle them and a 2nd too... even if he is only a kid.
Nagyon fiatal, túl vehemens, és nem érett annyira, hogy megfontoltan fürkésszen.
EnglishHowever, there must also be a guarantee that it will not happen again in future.
Garanciát kell azonban kapnunk arra is, hogy ez a jövőben ne történhessen meg.
EnglishWedge knew, however, that sheer size and firepower did not guarantee a victory.
De Wedge tudta, hogy a méret és a tűzerő önmagában még nem szavatolja a győzelmet.
EnglishThirdly, we must guarantee the highest standards of environmental protection.
Harmadszor: garantálnunk kell a legmagasabb szintű környezetvédelmi előírásokat.
EnglishWe cannot have a single market without this guarantee of solidarity and cohesion.
Az egységes piac nem működhet a szolidaritás és összetartás garanciája nélkül.
EnglishI can't guarantee, of course, he said just to keep the desperation simmering.
Nem tudok biztosat ígérni persze mondta, csakhogy ébren tartsa a kétségbeesését.
EnglishEurope has a particular responsibility to guarantee food safety in the world.
Európának különös felelőssége van a világ élelmiszerbiztonságának garantálásában.
EnglishWho will give us a guarantee that we are not going to have the same debate in 2018?
Ki garantálja nekünk, hogy 2018-ban nem kell majd ugyanezt a vitát lefolytatnunk?
EnglishBy inserting this text into European law, we have a guarantee of its efficacy.
Ha a szöveget az európai jogrendszerbe helyezzük, garantáljuk a hatékonyságát.
EnglishAs the Commissioner said, it is very important to guarantee a level playing field.
Mint ahogy a biztos úr is mondta, nagyon fontos az egyenlő feltételek biztosítása.
EnglishThis is indeed very disappointing because labelling does not guarantee safety.
Ez valóban nagy csalódást kelt, mivel a címkézés nem garantálja a biztonságot.
EnglishWe will have to work further on the improvement of deposit guarantee schemes.
Ezzel együtt tovább kell dolgoznunk a betétbiztosítási rendszerek tökéletesítésén!
EnglishPorts generate half a million jobs and guarantee the development of entire regions.
A kikötők félmillió munkahelyet teremtenek és egész régiók fejlődését biztosítják.
EnglishThere's no guarantee they don't already know about us, Menion shouted irately.
Semmi sem szavatolja, hogy nem tudnak rólunk máris! ordította dühösen Menion.
EnglishThis moon would guarantee that the prize would be theirs, and theirs alone!
Ez a hold garantálni fogja nekik, hogy a zsákmány az övék legyen, csakis az övék!
EnglishHowever, of course we have to remember that it does not guarantee the money.
Ugyanakkor emlékeznünk kell rá, hogy az EGTC a pénzügyi támogatást nem garantálja.
EnglishConfidence means stability and with that we can guarantee Europe a good future.
A bizalom stabilitást jelent, és azzal Európának szép jövőt biztosíthatunk.
EnglishThey insist on involvement in these processes so that to guarantee transparency.
Ők viszont ragaszkodnak a részvételhez, hogy ezáltal biztosíthassák az átláthatóságot.
EnglishUnanimity - or, as we have it today - virtual unanimity is no guarantee of freedom.
Az egyhangúság vagy - mint ma - a majdnem egyhangúság nem garantálja a szabadságot.
EnglishSo there is no absolute need to guarantee legality placed on the companies.
Ezért nem kell feltétlenül garantálni a társaságok tevékenységének jogszerűségét.