EN flush
volume_up
{Substantiv}

flush (auch: blush, suffusion)
volume_up
pír {Subst.}
Her eyes were loaded with dreams, and a red flush coloured her usually pale flesh.
Szeme csurig volt álommal, általában sápadt bőrét most vörös pír futotta be.
The flush was gone from the left cheek, but it looked a little swollen.
A pír eltűnt a bal orcámról, de egy kicsit dagadtnak látszott.
His forehead was suddenly divided by lines, and a dark flush flared high on his cheekbones.
A homloka hirtelen ráncokba húzódott, s az arccsontjai környékét mély pír öntötte el.
flush (auch: dash)
flush (auch: deluge, flow, flux, river)
volume_up
áradat {Subst.}
A warm flush enveloped him, spreading outward from his chest to his limbs.
Meleg áradat borította el, a mellkasából lövellt ki a tagjaiba.
flush
volume_up
hőhullám {Subst.} (pl. menopauza)
flush
volume_up
lehúzás {Subst.} (WC)
flush
flush (auch: glow)
Many Japanese have a genetic abnormality called Oriental Flush'' in the West, or with greater ethnic sensitivity,' 'pathologi- cal intoxication.
Számos japánnál fellelhető a nyugaton keleti felhevülés-nek, vagy nagyobb etnikai érzékenységgel kóros mámor-nak nevezett genetikai rendellenesség.
flush
volume_up
flöss {Subst.} (póker)
flush
flush (auch: rinse, lavage, leaching, swill)
volume_up
pirulás {Subst.}

Beispielsätze für "flush" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

English'It is here,' said Kim's guide, and halted in a veranda flush with the main road.
- Itt van - szólt Kim vezetője, megállva egy verandán, egy szintben az úttal.
EnglishRyan turned and stormed out before Cabot had a chance to flush at the insult.
- Ryan hátat fordított és kiviharzott, mielőtt még Cabot elvörösödhetett volna.
EnglishA low, narrow, glass-topped display table stood flush against the back of the sofa.
A heverő mögött egy keskeny üvegasztal állt, rajta két ötven centis porcelánszobor.
EnglishThe toilet failed to flush, the little metal chain clinking harmlessly inside the tank.
A vécét nem lehetett lehúzni, a kis fémlánc rögzítetlenül fityegett a tartályban.
EnglishTrull clamped his mouth shut, thankful that the night obscured the flush on his face.
Trull összeszorította ajkát, s hálás volt, hogy az éjszaka eltakarja arca pirosságát.
EnglishFromm walked over, telling the technicians to flush the Freon out of the system.
- Mit tudsz erről az egészről, Dan? - kérdezte Ryan a titkos vonalon.
EnglishBetween a livid Lucrece and a horde of Sabine Women was a flush door of polished bronze.
Egy élethű Lucretia és egy csoport szabin nő fényes bronz csapóajtót őrzött.
EnglishOn recognizing his visitor, an additional flush of pleasure rose to his already flushed face.
Mikor felismerte, látogatóját, amúgy is vörös képe még vörösebb lett az örömtől.
EnglishShe'd been waiting a while to judge by the flush on her cheeks and nose.
A lány kipirult arca és orra arról árulkodott, hogy már jó ideje várakozik.
EnglishI'll smash his skull open and cut his hateful brain into pieces and flush it down a toilet.
Szétverem a fejét, darabokra metélem azt a gyalázatos agyát, és lehúzom egy vécében.
EnglishThe stranger gasped at the feel of the warm air, and a flush began to rise in his cheeks.
Annak elakadt a lélegzete, ahogy megérezte a meleg levegőt, az arca vörösödni kezdett.
EnglishOne mistake on a case this high profile, the media will flush your career down the toilet.
Az ilyen kiemelt ügyekben elég egyetlen hiba, és a média lehúzza a karrierjét a vécén.
EnglishThen his face cleared and a red flush began to creep up from the collar of his shirt.
Aztán megértette, és az inge gallérjától felfelé lassan elvörösödött.
EnglishThough at first she resisted them, they were too attractive to flush away down the toilet.
Először ugyan ellenállt, de túl vonzó volt ahhoz, hogy a vécében lehúzza.
EnglishOccasionally he is very flush of money for a short time -- but it soon goes.
Olykor felveti a pénz, de csak rövid ideig, azután gyorsan elkölti.
EnglishI saw his cheeks flush at times, and his eyes gleam under their bushy brows.
Arca gyakran felélénkült, szeme pedig tüzelt sűrű szemöldöke alatt.
EnglishOnly the high flush in his cheekbones told Gwenhwyfar that he was angry.
Gwenhwyfar csak a férfi kipirult arcáról tudta, hogy Arthur dühös.
EnglishThe principal's face was waxy white except for two bright clownspots of flush on his cheeks.
Az igazgató úr arca viaszfehér volt, csupán két piros bohócfolt égett az orcáján, és a szá
EnglishHari felt a flush of revulsion so strong Ipan shook and fidgeted.
Ez a gondolat olyan heves idegességet váltott ki Hariban, hogy Énpánz teste megremegett.
EnglishHe opened the top of the flush-box in tIme bathroom, drained the box, and peered down into it.
A fürdőszobában a W. C.-tartály fedelét is felemelte, és leengedte a vizet, és belenézett.