EN flourish
volume_up
{Substantiv}

flourish (auch: abundance, comfort, ease, money)
volume_up
jólét {Subst.}
What are the chances that represents a peak of human flourishing?
Mekkorák az esélyei annak, hogy ez az emberi jólét csúcsa?
It needs people like ourselves to admit that there are right and wrong answers to questions of human flourishing, and morality relates to that domain of facts.
Hozzánk hasonló embereknek kell elismernie, hogy vannak jó és rossz válaszok az emberi jólét kérdéseire, és az erkölcs ezekkel a tényekkel függ össze.
They heard band music when the door opened, the local ver- sion of Ruffles and Flourishes.
Ekkor kinyílt a repülőgép ajtaja, s katonazene harsant: a Dobpergés és trombitaszó helyi változatát játszották.
flourish (auch: blossoming)
flourish (auch: brandish)
flourish (auch: decoration, decorations, decor)
flourish
volume_up
cifrázat {Subst.}
flourish (auch: quirk, scroll, twirl)
volume_up
cikornya {Subst.}
flourish
flourish
flourish
He came at Boone like an abattoir worker to finish a slaughter he'd been called from: without flourish, without passion.
Úgy jött Boone felé, mint egy mészáros a vágóhídon: szenvedély nélkül, hadonászás nélkül.
flourish (auch: flourish of trumpets)
flourish
flourish
flourish (auch: sweeping gesture)
Two intricate gestures, a grand flourish, and the speaking of a single word.
Két kisebb és egy széles mozdulat egy egyszerű szóval párosítva.
flourish (auch: trimming, garnish)
flourish (auch: recovery)

Synonyme (Englisch) für "flourish":

flourish

Beispielsätze für "flourish" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAnd may he flourish long at the shrine of that Undertaker Apollo of Pollio's!
És Sulpicius csak tökéletesítheti az ifjú Claudius észjárásának unalmas voltát.
EnglishI believe that, if we do that, they will flourish far better and live far longer.
Úgy gondolom, ha így teszünk, sokkal jobban fognak virágozni és tovább fognak élni.
EnglishA herald rode forward, dismounted with a brave flourish and faced Lord Loftus.
Egy futár közeledett, bátran leugrott lova hátáról, és szembefordult Lord Loftusszal.
EnglishA meme can flourish in spite of having a negative impact on genetic fitness.
Egy mém annak ellenére is virágozhat, hogy negatív hatással van a genetikai kondíciókra.
EnglishThen, with a silent flourish, one cloud coalesced into a sphere and began to spin.
Azután csendesen átalakulva az egyik felhő gömbformát vett fel és forogni kezdett előttük.
EnglishHe returned it to its place and re-locked the cabinet with a flourish.
- Ügyes - hagyta meg Brian, és akkorát szusszant, hogy beillett volna sóhajtásnak.
EnglishHe'd present the notes, with a nice flourish, leaving himself empty-handed.
Aztán úri gesztussal átadta a kötelezvényeket, és ottmaradt üres kézzel.
EnglishPowell tore the tape out of the typewriter and presented it to the D.A. with a flourish.
Powell a szalagot kitépte a gépből, és a kerületi ügyész orra elé tartotta.
EnglishThis way they can flourish, and at the same time drive out new extremists and dictators.
Ilyen módon virágozhatnak, ugyanakkor elűzhetik az új szélsőségeseket és diktátorokat.
EnglishMay she, by Thy loving care, flourish like a sweet-scented rose in the heavenly Jerusalem.
Vajha kivirágoznék gondjaimra, mint egy balzsamos rózsabokor a Mennyei Jeruzsálemben.
EnglishCassander jumped to the ground and with a courtly flourish assisted Madouc to alight.
Cassander leugrott a nyeregből, és udvariasan Madoucot is lesegítette.
EnglishLiane made a gay flourish of his hat and sprang away to the ruins.
Liane széles mozdulattal meglengette a kalapját, és eliramodott a romok felé.
EnglishAt last Rabo hit the Enter key with a flourish and said, There.
Rabo végül ünnepélyes mozdulattal rácsapott az Enter billentyűre, és megszólalt.
EnglishThen, suddenly, he swept every chart, book, and piece of paper off his desk with a flourish.
Aztán hirtelen, minden kártyát, cetlit, papírlepedőt, könyvet félresöpört.
EnglishWith a final little flourish, Flute took her pipes from her lips.
Furulya egy végső akkorddal véget vetett a zenének, elvette a szájától a hangszert.
EnglishHe bowed with a flourish of the hand toward Glyneth and sat once again.
Kezével előkelő mozdulatot tett, miközben meghajolt Glyneth felé, és azonnal vissza is ült.
EnglishI'll just have a No, uncle, Peeryst interrupted grandly, drawing his blade with a flourish.
- Nem, bátyó. - vágott közbe Peeryst nagyvonalúan és kivonta kardját.
EnglishIf all human beings disappeared from the earth, within 50 years all forms of life would flourish."
Ha minden ember eltűnne a föld színéről, 50 éven belül minden életforma felvirágozna."
EnglishThe black market will take off, smuggling will flourish and the prices of birds will rise.
Szárnyra fog kapni a feketepiac, virágzásnak indul a csempészet, és a madarak ára emelkedni fog.
EnglishA flourish of trumpets pulled Dodger's attention to the other end of the hall.
A terem túlsó végéből hirtelen harsonák csendültek fel.