EN fixing
volume_up
{Substantiv}

fixing
volume_up
fixálás {Subst.}
fixing
volume_up
fixáló {Subst.}
fixing
Article 2 The issue of export licences with advance fixing of the refund is hereby suspended.
2. cikk A visszatérítést előzetesen rögzítő kiviteli engedélyek kibocsátása felfüggesztésre kerül.

Beispielsätze für "fixing" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThis very morning, it was, up for'ard where the Russians were fixing that plate.
Épp ma reggel történt, ott elöl, odafönn, ahol az oroszok rögzítették azt a lemezt.
EnglishRhulad swung about, glittering eyes fixing on his three brothers, one by one.
Rhuland megfordult, s csillogó szemmel végignézett három fivérén, szép sorban.
EnglishThe fixing of specimens in the corrosive solution is in accordance with 2.3.1.
A próbadarabokat a 2.3.1. pontnak megfelelően elhelyezik a vizsgáló oldatban.
EnglishPersonally, I support the fixing of a minimum price for milk in each country.
Én személy szerint támogatom, hogy minden országban rögzítsük a tej minimális árát.
EnglishThere is no connection between private players in the gambling market and match-fixing.
Nincs kapcsolat a fogadási piac magánszereplői és a mérkőzések manipulálása között.
EnglishA flicker of the eyes, momentarily fixing on the slaves own, then away again.
Szeme megvillant, a rabszolga tekintetét kereste, majd ismét elrebbent.
EnglishI expect your parents are fixing you up with a handsome young doctor soon.
Gondolom a szüleid nemsokára összeboronálnak egy jóképű, fiatal orvossal.
EnglishAn old carpenter was already there, fixing the door which I had shattered with the ax.
Egy öreg asztalos már javította az ajtót, amelyet szétvertem a fejszével.
English(b) fixing the buying-in prices and the amount of private storage aid;
b) a felvásárlási ár és a magánraktározási támogatás összegének rögzítése;
EnglishHence, we need a stance of problem-fixing, not just problem-avoidance.
Ezért egy probléma megoldó hozzáállásra van szükségünk, nem csak probléma elkerülésre.
English(b) fixing the compulsory or optional nature of participation in an occupational scheme;
b) rögzítik a foglalkoztatási rendszerben való részvétel kötelező vagy önkéntes jellegét;
EnglishI wanted to call and thank you for fixing me up with him, she said.
Azért is akartalak felhívni, hogy megköszönjem, hogy összehoztál vele - mondta Janet.
EnglishYou've been in that cage six months, shining boots and fixing weapons...
Hat hónapja rohad itt, cipőt pucol és fegyvereket javít,...miközben vár a második esélyre.
Englishshe murmured, fixing a limpid gaze on him.
Hívatott, Mr. Greenholtz? kérdezte halkan, bágyadtan tekintve főnökére.
EnglishYou know, trying to get laid by fixing her f an belt is your f ault, yours!
Tudod, az, ha úgy próbálod meg lefektetni, hogy megigazítod az ékszíját, az a te bajod, a tiéd!
EnglishIf we can find a way of getting him to sickbay by fixing our computer...
Hogy el tudjuk vinni gyengélkedőre, meg kell javítani a computert...
EnglishInstantly the spider leapt, fixing himself to the still-living victim.
Egy pillanat alatt ott termett a pók, és belemart a még élő lepkébe.
EnglishMr Boon Hogganbeck there is fixing to hand it to you right now, Ned said.
Úgy látom, Mr. Boon Hogganbecktől mindjárt megkapod felelte Ned.
EnglishLOCATION OF STATUTORY DATA PLATES AND INSCRIPTIONS AND METHOD OF FIXING
A kötelezően használatos lapok elhelyezése és rögzítésének módja
EnglishThe Jaff was there, a bearded fetus, his vast eyes fixing her.
A Jaff ott volt. a szakállas magzat, és határtalan szemeivel őt fürkészte.