EN fittingly
volume_up
{Adverb}

fittingly (auch: aptly, duly, suitably, fitly)
fittingly

Beispielsätze für "fittingly" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt seemed to them that Gandalf had never spoken so fair and fittingly to their lord.
Úgy érezték, Gandalf sosem szólt urukhoz ilyen szépen és illendően.
EnglishPerhaps a time will come when I can express it more fittingly.
- Puszta szavak nem képesek kifejezni a hálámat neked.
EnglishSo now we have you at last, and face the difficult problem of how to fittingly slay you ten times over ... or should it be eleven?
Végül elkaptunk és az a legnagyobb problémánk, hogy hogyan öljünk meg tízszer... vagy inkább tizenegyszer?
EnglishIt was a small loss that he fittingly celebrated with his colleagues as being the first to break the psychological barrier of USD 100 a barrel.
Ez egy kis veszteség volt, amit ő az alkalomhoz illően megünnepelt kollégáival, mivel ez volt az első alkalom, hogy áttörték a 100 dollár/hordó lélektani határt.