"to fit on" Ungarisch Übersetzung

EN

"to fit on" auf Ungarisch

EN to fit on
volume_up
{Verb}

to fit on (auch: to cover, to fix, to grip, to harness)
to fit on (auch: to try on)
to fit on

Beispielsätze für "to fit on" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishSmall tremors ran through it, as though something inside was having a little fit.
Remegés futott végig rajta, mintha valami élőlénynek lenne benne görcsös rohama.
EnglishRoping two pigs together isn't a talent fit for winning miss catch of the day.
Azt a két disznót megkötözni nem volt túl nehéz, hogy elnyerd a Nap Szépe címet.
EnglishResizes the drawing objects so that they fit on the paper format that you select.
Átméretezi a rajzobjektumokat, hogy kiférjenek a kiválasztott papírformátumra.
EnglishWe are human, we fit the given model, our chemistry is based on carbon and water.
Emberek vagyunk, illik ránk a megadott modell, a kémiánk szénre és vízre épül.
EnglishThe sober businessman's doublet Lycien had lent him did not really fit very well.
Az egyszerű szabású kereskedőruha, melyet Lycientől kapott, nem teljesen illett rá.
EnglishThis was not a consideration he was presently in any fit condition to entertain.
Ugyanakkor most nem volt abban az állapotban, hogy a szerencséjén merengjen.
EnglishWill that supposition fit in with Anne Morisot's guilt or with Anne Morisot's lie?
Ez a feltevés egybevág-e Anne Morisot bűnösségével vagy Anne Morisot hazugságával?
English( H ) USED ARTICLES COLLECTED THERE FIT ONLY FOR THE RECOVERY OF RAW MATERIALS ;
h) kizárólag nyersanyagok szolgáló, az adott országban összegyűjtött használt cikkek;
EnglishIf it sees fit, it shall submit relevant proposals to the Council to this end.
Ha úgy ítéli, ebből a célból a megfelelő javaslatokat benyújtja a Tanácsnak.
EnglishAs the notorious foreign adventuress she did not fit into the picture at all.
Egyáltalában nem úgy nézett ki, mintha hírhedt nemzetközi kalandornő lehetne.
EnglishNow he must fit himself into a semblance suited to the place and circumstances.
Egy olyan alakot kellett találnia magának, amely illik a helyhez és a körülményekhez.
EnglishLet me comfort you and wash you and clothe you in a finery fit for God on Earth.'
Hadd mosdassalak meg, hadd öltöztesselek földi istenhez méltó ékes ruhába!"
English'You imply that a measly two hundred is a fit bet for an officer of my standing?
- Azt hiszed, egy nyeszlett kétszázas megfelel ajánlat az én pozíciómban?
EnglishYou ought to have noticed that the cut ends of the chain didnt fit, I told him.
Észre kellett volna vennie, hogy a lánc levágott végei nem illenek össze mondtam neki.
EnglishOh, fit enough, probably quite capable of running fast and far should the need arise.
Ó, erős, valószínűleg képes lenne gyorsan és messzire futni, ha arról van szó.
EnglishI suppose it might have been a kind of fit like? suggested Mitchell hopefully.
Feltételezem, hogy valami roham lehetett jegyezte meg Mitchell reménykedve.
EnglishYou can't all fit in our ship, either, Callista said, anticipating their next question.
De az űrhajónkban sem férnek el mondta Callista, előre látva a következő kérdést.
English`Apparently there's no one on Criminal Records who can fit that description.
A jelek szerint a nyilvántartó senkiről sem tud, aki megfelelne a leírásnak.
EnglishEverything must fit in - in its appointed place - otherwise I am on the wrong track.'
Mindennek be kell illeszkednie... a kijelölt helyére... különben rossz nyomon járok.
EnglishSaul had to fit the behavior of an agent who'd gone bad, a rogue beyond salvage.
Saulnak a menthetetlenül megtévedt ügynök szerepét kellett eljátszania.