EN fastness
volume_up
{Substantiv}

fastness (auch: actuality, genuineness, solidity)
fastness (auch: acuteness, force, intensity, mightiness)
volume_up
erősség {Subst.}
fastness (auch: balance, firmness, fixity, rigidity)
fastness (auch: castle, hold)
volume_up
vár {Subst.}
fastness (auch: celerity, dispatch, expedition, pace)
fastness
fastness
fastness (auch: fortification, fortress, hold, post)
volume_up
erőd {Subst.}
fastness
fastness
fastness (auch: license, licence)
fastness
fastness (auch: tautness, tightness)
fastness

Beispielsätze für "fastness" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

English'Here at least you are guarded in the strongest fastness of the Mark,' said Aragorn.
- Itt legalább Lovasvég legerősebb vára őriz téged, Uram - mondta Aragorn.
English'Let us drive through such foes as are already between us and the fastness.
- Vágjuk át magunkat az ellenségen a várkapuig.
English'We cannot pursue them through the whole fastness of Fangorn.
Nem tudjuk végigkövetni őket a Fangorn irdatlan erdején.
EnglishErkenbrand of Westfold has drawn off those men he could gather towards his fastness in Helm's Deep.
A nyugathalmi, Erkenbrand összegyűjtötte, akit csak össze tudott gyűjteni, s elindult velük várába, a Helm-szurdokba.
EnglishFrom that unnerving cacophony, one might have thought the door of Hell itself lay in this high fastness and was open wide.
A rémületes kakofóniából az ember azt gondolhatta volna, hogy a pokol kapuját tárták szélesre.
EnglishAs the days darkened with threat of war, being wise, he had repaired the wall and made the fastness strong.
Mikor beköszöntöttek a sötét idők, s látszott, hogy háború fenyeget, bölcsen kijavíttatta a falat és megerősíttette a várat.
EnglishThis took some twelve seconds to sink in, then the child turned and, bawling up the stairs Mum, youre wanted, retreated to some fastness in the dim interior.
Eltartott vagy fél percig, mire ezt fölfogta, akkor sarkon fordult, és fölüvöltött az emeletre: Mami, keresnek! aztán visszavonult valahova a sötétbe.
EnglishSince the vast disturbances in the Arctic, the ice had begun to disappear, and Iorek knew that he had to find an icebound fastness for his kin, or they would perish.
A sarkköri hatalmas zavarok következtében hovatovább nyoma vész a jégnek: Iorek tudta, jeges erősséget kell találnia övéinek, különben végük van.