EN exercises
volume_up
{Plural}

exercises (auch: ceremony, solemnity, ceremonial)

Beispielsätze für "exercises" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishOkay, people, it's gonna go down just like the exercises, Ding told his troops.
- Oké, emberek, úgy csináljuk, mint a gyakorlatoknál - közölte Ding az embereivel.
EnglishSam began the exercises of relaxation, readying himself for the shamanic voyage.
Sam belekezdett a relaxációs gyakorlatba, felkészülve a sámáni utazásra.
EnglishFor us they are about defending the rights of people, not exercises in hypocrisy.
Számunkra az emberi jogok az emberek védelmét jelentik, nem valamiféle szemfényvesztést.
EnglishThe exercises help you to practice different aspects of calculating with fractions.
A feladatok a különféle törtszámítási műveletek gyakorlásában segítenek.
EnglishAt number one, Dincrist and Kuss had stripped down and were doing loosening-up exercises.
Az egyesnél Dincrist és Kussz már vetkőztek, és bemelegítő gyakorlatokat végeztek.
EnglishWatching them was like watching a man do stretching exercises in a mirror.
Ahogy nézte őket, olyan volt, mintha egyetlen embert nézne, aki tükör előtt tornázik.
EnglishIn his view, when the Commission exercises its right of initiative, it is engaging in populism.
Véleménye szerint, ha a Bizottság gyakorolja kezdeményezési jogát, az populizmus.
EnglishClick here to start a sequence of exercises where the percent value is omitted.
Kattintson erre a gombra olyan feladatsorozat elkezdéséhez, amelyben a százalék értéke hiányzik.
EnglishClick here to start a sequence of exercises where the percentage is omitted.
Kattintson erre a gombra olyan feladatsorozat elkezdéséhez, amelyben a százalékérték hiányzik.
EnglishClick here to start a sequence of exercises where the base value is omitted.
Kattintson erre a gombra olyan feladatsorozat elkezdéséhez, amelyben az alapértékek hiányoznak.
EnglishIndonesia is doing some naval exercises that have the Aussies a little interested....
Az ausztrálok aggódnak az indonéziai tengeri hadgyakorlat miatt...
EnglishShe taught me to play some simple Chopin and a few exercises by Bach.
Megtanított egyszerűbb Chopin-darabokra, és néhány Bach-ujjgyakorlatra.
EnglishShe was taking a course in painless childbirth, and I was trying to follow her exercises.
Tanfolyamon gyakorolta a fájdalommentes szülést, és én is igyekeztem vele együtt gyakorolni.
EnglishM-Miss Rub-Rub-Ratcliffe, what about my t-tongue exercises? asked Slopey Dodd.
-M-m-miss Rat-rat-ratcliffe, hát az én ny-nye-nyelv-gyakorlatommal mi lesz? - sipákolt Slopey Dodd.
EnglishEnterprise was back at sea doing exercises between Marcus Island and the Marianas.
Az Enterprise visszatért a tengerre, és hadgyakorlatot tartott a Marcus-sziget és a Marianak között.
EnglishHe forced himself to relax, performed his breathing exercises, just as Dors had once taught him.
Hari nyugalmat kényszerített magára, és elvégezte a Dorstól tanult légzőgyakorlatokat.
EnglishThe stretching and strength exercises took fifteen minutes, and then came the morning run.
Tizenöt percig tartottak a nyújtó és erősítő gyakorlatok, ezután következett a reggeli futás.
EnglishShe did some deep-breathing exercises, trying to calm herself.
Letörölte arcáról a verítéket, majd próbált megnyugodni, de a reszketése nem hagyott
EnglishHis arm muscles tingled with weariness from his exercises, but he pushed harder, making them ache.
A bolygó lakói megadással vártak, hogy az esztelen pusztítás véget érjen.
EnglishThey carry out joint training and exercises and we fund such projects.
Közös képzéseket és gyakorlatokat hajtanak végre, mi pedig finanszírozzuk ezeket a projekteket.