"exceedingly" Ungarisch Übersetzung

EN

"exceedingly" auf Ungarisch

EN exceedingly
volume_up
{Adverb}

Flora was a dear little thing, but exceedingly hot-headed and devotedly attached to me.
Flora nagyon kedves teremtés, de rendkívül forrófejű, és odaadóan ragaszkodott hozzám.
I have received a letter this morning that has astonished me exceedingly.
- Ma reggel levelet kaptam, amely rendkívül meglepett.
Captain Paton will be an exceedingly wealthy young man.'
Paton kapitányból rendkívül gazdag fiatalember lesz.
exceedingly (auch: extremely, far, jolly, jolly well)
volume_up
nagyon {Adv.}
A small group of us went, and it was exceedingly interesting and very valuable to go.
Kevesen voltunk a csoportban, de felettébb érdekes, és nagyon hasznos utazás volt.
Flora was a dear little thing, but exceedingly hot-headed and devotedly attached to me.
Flora nagyon kedves teremtés, de rendkívül forrófejű, és odaadóan ragaszkodott hozzám.
It has been an exceedingly difficult and most complicated business.
Tény, hogy az ügy nagyon nehéz, és hallatlanul bonyolult.
exceedingly

Synonyme (Englisch) für "exceedingly":

exceedingly

Beispielsätze für "exceedingly" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI am filled with comfort: I exceedingly abound with joy in all our tribulation.
Vigasztalás tölt el, és minden bajom közepette túlárad bennem az öröm.
EnglishThe sand was exceedingly tractable, and his work appeared to be progressing.
Hiszen olyan igen engedelmes jószág a homok, és halad a dolog gyorsan.
EnglishCollins, cried Elizabeth with some warmth, you puzzle me exceedingly.
- Mondhatom, Mr. Collins, én egyáltalán nem értem önt - kiáltotta Elizabeth kissé felindultan.
EnglishIn fact, if you had not gone to-day it is exceedingly probable that I should have gone to-morrow.
Tényleg, ha nem ment volna ma oda, holnap én látogattam volna el Mrs. Lyonshoz.
EnglishLorkyn is cunning enough to hide her true spirit, and exceedingly beautiful.
Ez a tény kecsegtetett azzal a halvány reménnyel, hogy többet láthatom Miravelle-t és Lorkynt.
EnglishLaura's mouth was exceedingly dry, as if she'd spent the last half hour eating sand.
Laura szája hirtelen kiszáradt, és érezte a félelem fémes ízét is.
EnglishThe adoption of this Directive is an exceedingly important act for the entire European Union.
Az egész Európai Unió számára egyre fontosabb lesz ennek az irányelvnek az elfogadása.
EnglishThis is exceedingly important, and I congratulate the rapporteur on this subject.
A kérdés egyre fontosabb; gratulálok az előadónak a témához.
EnglishHe was exceedingly kind, and it was through him that Sir Charles learned about my affairs.
Mr. Stapleton hallatlanul kedves volt hozzám, és a baronet is tőle tudta meg nyomorúságomat.
EnglishI hear such different accounts of you as puzzle me exceedingly.
Annyira eltérő véleményeket hallok önről, hogy teljesen megzavarodtam.
EnglishThis inequality, I say, is exceedingly augmented when the numbers of people are considered.
Ez az aránytalanság, mondom, nagymértékben fokozódik, ha a lakosság számát is figyelembe vesszük.
EnglishIt appeared to you to be a simple case; to me it seems exceedingly complex.
Merthogy önök velem ellentétben igen egyszerűnek látják.
EnglishI will say for Inspector Crome that he was exceedingly patient.
Meg kell adni, Crome felügyelő rendkívüli türelemről tett tanúságot.
EnglishBut my ways are the right ways, and the ways of God are bloody and wasteful and exceedingly dangerous.
De az én útjaim a helyesek, míg Isten útjai vérengzők, tékozlók, és mérhetetlenül veszélyesek.
EnglishAnd that also was exceedingly cruel, but it was according to the law.
Ez elég kegyetlennek tűnt, de ez volt az ilin törvény.
EnglishHe would love a man like a brother and regret exceedingly the necessity of cutting out his heart.
Nyilván testvérként szereti embertársait, s szerfelett sajnálkozik, ha szívüket kényszerül kivágni...
EnglishAnd now something exceedingly odd was happening, something she never would have expected in a thousand years.
És ekkor valami olyan különös dolog történt, amilyenre ha ezer évig él, sem számított volna.
EnglishNow the grace of our Lord hath abounded exceedingly with faith and love, which is in Christ Jesus.
Sőt valósággal elárasztott az Úr kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és az iránta való szeretettel.
EnglishShe knew little of the ride, exceedingly weak, though the bleeding had ceased and the wound already showed signs of healing.
Néha görcsös erőfeszítéseket tett, hogy magához térjen, de azután megint elernyedt.
EnglishAt this moment, however, I find it exceedingly pleasant, madam.
Ellenkezőleg, asszonyom, ez a perc csupa kellem!