EN even
volume_up
{Adjektiv}

even (auch: equal, level, like, equal to)
Even in times of crisis let us fight for equal conditions in equivalent situations!
Válság idején is harcoljunk az egyenlő helyzetben egyenlő feltételek biztosításáért!
Could we have an even application of the Rules please?
Kérhetjük az eljárási szabályzat egyenlő alkalmazását?
Given an even playing field, we're ready to tee it up tomorrow.
Ha egyenlő feltételek mellett küzdhetnénk, habozás nélkül, akár már holnap is harcba szalmánk.
even (auch: equable, flat, moderate, smooth)
He could see her now, walking at an even pace toward the helicopter.
Most már ő is látta a nőt, egyenletes tempóban gyalogolt a helikopter felé.
Gripped between her large and improbably even false teeth was a Herbert Tareyton.
Valószínűtlenül nagy és egyenletes műfogsora szivarra harapott.
And the even light of the room was reassuring.
Megnyugtató volt az egyenletes világosság.
even (auch: conjugate)
volume_up
páros {Adj.}
Reverses the current horizontal alignment settings on even pages.
Megfordítja a vízszintes igazítás beállításait a páros oldalakon.
Returns a number rounded up to the nearest even integer.
Egy szám legközelebbi páros egészre felkerekített értékét adja eredményül.
Páros plusz páros: az páros.
even (auch: calm, clean, flat, glassy)
volume_up
sima {Adj.}
There was even a faint pink tinge to the smooth skin.
Még valami halványrózsaszín árnyalata is volt sima bőrének.
Can't let you get that second wind which you don't even know is there for you.
Kibírod a második rohamot is, aztán már sima ügy.
It rested within a vast crater, its waters broad and still, undisturbed by even the faintest ripple.
Egy óriás kráterben pihent a sima víztükör, amelyen a legparányibb hullám se vetett fodrot.
He went on, his blue-gray back even and calm under the heavy leather pouch.
Csak ment előre, kékesszürke háta egyenes volt és nyugodt a nehéz bőrtáska súlya alatt.
The road was smooth, even in Pappy's old truck.
Az út olyan egyenes volt, hogy még papi öreg járgánya sem zötyögött rajta.
They say that he is a direct descendant of the Druid Bremen-perhaps even of Galaphile himself.
Azt mondják, Bremen, a druida egyenes ági leszármazottja lehet, hogy magának Galaphilenak a rokona.
even (auch: normal, orderly, severe, smooth)
This is a perfectly presentable woman, with even features and a trim figure and nice brown hair.
Tökéletesen szalonképes nő, szabályos arca van, és kellemes alakja és szép barna haja.
Elinor stood watching her for a moment as the girl's even white teeth bit into the sandwich.
Elinor egy pillanatig mozdulatlanul nézte, ahogy a lány szabályos, fehér fogai belemélyednek a szendvicsbe.
If not, we could then decide that even though the 'before' was more than a little dubious, the 'during' has been regular even if there has been fraud.
Ha nem, akár azt is megállapíthatjuk, hogy bár az "előtte” kissé bizonytalan volt, az "alatt” szabályos volt, még akkor is, ha a valóságban csalás történt.
even (auch: depressed, flat, horizontal, stale)
volume_up
lapos {Adj.}
A cool balanced tone, not flat or empty or dead, or even childish.
Ez hűvös, kiegyensúlyozott hang volt, nem lapos vagy üres vagy halott, még csak gyerekes sem.
She poked out her tongue and licked off this last without even being aware of it.
Felsőkarján lapos, fehér ívben dudorodtak ki az izmok.
Some people still think that the world is flat, but even in the United States that is not taken seriously any more.
Vannak, akik még mindig azt gondolják, hogy a Föld lapos, de ezt még az Egyesült Államokban sem veszik többé komolyan.
even (auch: flat, horizontal, smooth, plane)
volume_up
sík {Adj.}
He watched one particular tank, fir­ing at a target an even thousand meters away.
Az egyik tankot figyelte: ezer méterről lőtt, sík terepen.
He kept them on even ground for the first two days, when the roads and trails were still visible and the terrain relatively flat.
Az első két napon viszonylag sík, egyenletes terepen vezette őket, látható utakon és ösvényeken.
The blazing heat of the Provençal plain had fallen away behind him, and the air of the hills was sweet and cool even in the heat.
Már maga mögött hagyta a provencal sík tikkasztó melegét, a hegyvidéki levegő pedig még a legnagyobb nyárban is édes és hűs volt.

Synonyme (Englisch) für "even":

even

Beispielsätze für "even" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishEven when you're as pure as the rain, and your life is just a wet kiss on glass.
Még ha olyan tiszta vagy is, mint az eső, és az élet csak nedves csók az üvegen.
EnglishIncreasingly, we're realizing that we don't even need to densify an entire city.
Mindinkább rájövünk, hogy nincs is szükségünk az egész várost zsúfoltabbá tenni.
EnglishTaliesin, she supposed, was long past such journeys, even if he was still alive.
Taliesin, gondolta, már régen túl van az ilyen utazásokon, ha egyáltalán él még.
EnglishSome say it's not a spell but a key that can open even where there isn't a lock.
Némelyek szerint nem varázsige, hanem kulcs, amely a nem létező zárat is nyitja.
EnglishEven the president of FIFA, Sepp Blatter, believes the rules need to be changed.
Még a FIFA elnöke, Sepp Blatter is úgy gondolja, a szabályokon változtatni kell.
EnglishThe ROKs had no reason to love the Russians, and even less to love the Japanese.
A koreaiaknak nincs okuk szeretni az oroszokat, a japánokat meg még annyira sem.
EnglishAlthough Dees could see nothing, he sensed the Night Flier had moved even closer.
Bár Dees semmit nem látott, érzékelte, hogy az Éjszakai Denevér közelebb lépett.
EnglishThat one action, so automatic she could not even really remember performing it.
Csak az a tett mentette meg az életét, amelyet gondolkodás nélkül hajtott végre.
EnglishThat kind of thing belonged in Barcelona or in places even remoter from the war.
A gyűlölködés Barcelonára és a fronttól még távolabb eső helyekre szorítkozott.
EnglishEven in the poor light, Joe could see there was no reason to check for a pulse.
Joe az erőtlen világítás ellenére tisztán látta, hiába keresné Delmann pulzusát.
EnglishAnd Irien itself is cursed ground, and no one enters there, even of Hjemur's men.
Irien elátkozott hellyé vált, senki sem teszi be oda a lábát, csak Hjemur lakói.
EnglishHe was a soldier, not a sailor, even though the PLAN did come under his command.
Katona volt, nem tengerész, de a haditengerészet is az ő hatáskörébe tartozott.
EnglishEurope is undeniably becoming a leader, even if not everything is satisfactory.
Európa tagadhatatlanul vezetővé vált, még ha nem is sikerült minden kielégítően.
EnglishThey are not even present and in the end the system simply cannot work like this.
A csehek és a franciák nincsenek is jelen, márpedig így nem működhet a rendszer.
EnglishThis is a matter that is probably best tackled not even nationally, but locally.
Ez egy olyan kérdés, amelyet nem is országos, hanem helyi szinten kell megoldani.
EnglishBut I can't guarantee to handle them and a 2nd too... even if he is only a kid.
Nagyon fiatal, túl vehemens, és nem érett annyira, hogy megfontoltan fürkésszen.
EnglishThe Legend of the Twins was even written by the scribes of Egypt in later times.
A későbbi időkben az egyiptomi írnokok még le is jegyezték az ikrek legendáját.
EnglishSecrecy is seldom important to a man who confesses: even when it's to a priest.
Annak, aki gyón, rendszerint nem is fontos a titoktartás, még ha papnak gyón is.
EnglishEven our quarters were cramped because they had been invaded by our provisions.
Még a kabinunk is zsúfolásig megtelt; mindent elárasztottak a tartalék készletek.
EnglishEven the lone sentry wandered in, knowing that his guard duty was unnecessary.
Még a magányos őrszem is odacsámborgott, tudván, hogy úgysem szükséges őrködnie.