"to escalate" Ungarisch Übersetzung

EN

"to escalate" auf Ungarisch

EN to escalate
volume_up
{Verb}

to escalate (auch: to boost, to build up, to deepen, to enhance)
to escalate (auch: to cover, to expand, to lengthen, to range)
And children tend to get into fights which escalate in terms of force.
És a gyerekek gyakran bonyolódnak olyan vitákba, ami egyre csak erősödik.
to escalate

Beispielsätze für "to escalate" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI believe High Representative Ashton should act to de-escalate those tensions.
Úgy vélem, Ashton főképviselőnek tennie kellene e feszültségek csökkentése érdekében.
EnglishAs frequently happens in this region, one incident can quickly escalate into a crisis.
Gyakran megtörténik ebben a régióban, hogy egy incidens válsággá fokozódik.
EnglishShe was irritated with herself for letting Miss Schwartz escalate this stupid showdown.
Dühös volt magára, amiért hagyta, hogy Stréder kisasszony idáig jusson az ostoba leckéztetésével.
EnglishIt put the onus right back on the Chinese-escalate the conflict or end it.
Ez ismét a kínaiakra ruházta át a felelősséget: kiszélesítik a konfliktust, vagy véget vetnek neki.
EnglishIf profits escalate, they could also be allowed their share.
Amikor a nyereség emelkedik, akkor szintén engedni kellene, hogy részesedjenek abból.
EnglishAs we have experienced, cultural differences can escalate at any time.
írásban. - (DE) Miként már megtapasztalhattuk, a kulturális különbségek bármikor fokozódhatnak.
EnglishWe should prevent and tackle emerging problems before they escalate into a crisis.
Az újonnan megjelenő problémákat meg kell előznünk, és ezekkel meg kell birkóznunk, még mielőtt válsággá fajulnának.
EnglishCultural differences can - as we have seen increasingly in recent times - escalate all too easily.
A kulturális különbségek - amint azt az utóbbi időben egyre többet láthattuk - nagyon könnyen felfokozódhatnak.
EnglishThe dawdling probably caused the situation to escalate.
A késlekedés valószínűleg súlyosbította a helyzetet.
EnglishShe let that notion hang in the silence, not pressing him for fear his panic would escalate.
Hagyta, hogy az ötlet kicsengjen a levegőben, és nem erőltette a dolgot, attól tartva, hogy az csak fokozza a fiú rémületét.
EnglishHowever, the situation in Bangkok is continuing to escalate.
Bangkokban a helyzet azonban tovább romlik.
EnglishThis is a country that is continuing to escalate the violation of human rights and international humanitarian laws.
Egy olyan országról beszélek, amely továbbra is megsérti az emberi és nemzetközi humanitárius jogokat.
EnglishOne of them decided to escalate, he said.
- Egyikük úgy dönthetett, hogy ütött az óra - válaszolta.
EnglishThis madness can't be allowed to escalate.
Nem hagyom, hogy ez az őrület még jobban felduzzadjon.
EnglishI thought things were going to get pretty heavy for a while, but they never did escalate the way I thought they might.
Egy darabig azt hittem, nagyon eldurvulnak a dolgok, de végül is nem fordultak olyan komolyra, mint gondoltam.
EnglishWhatever was going on, and whoever was behind it, one thing Curtis knew without a doubt was that the situation was going to escalate.
Bármi folyik és akárki is van mögötte, Curtis abban biztos volt, hogy a konfliktus ki fog szélesedni.
EnglishHowever, we do not want to allow the situation to escalate and this is why I have not spoken about it in public until now.
Azt azonban nem akarjuk hagyni, hogy a helyzet eszkalálódjon, ezért nem beszéltünk róla nyilvánosan, egészen eddig.
EnglishThey had to use the minimum force necessary to effect entrance, then escalate as developments required.
Aztán volt egy másik szempont is: a behatolás során minimális lőszert használhattak, hogy odabent ne érhesse majd őket túl nagy meglepetés.
EnglishLook, we're here if things escalate.
EnglishOn the contrary, the UN soldiers are being accused of taking sides and of helping to escalate the situation further.
Éppen ellenkezőleg, ENSZ-katonákat vádoltak meg azzal, hogy az egyik fél pártjára állva hozzájárultak a helyzet elmérgesedéséhez.