"to edge on" Ungarisch Übersetzung

EN

"to edge on" auf Ungarisch

EN to edge on
volume_up
{Verb}

Ähnliche Übersetzungen für "to edge on" auf Ungarisch

edge Substantiv
to edge Verb
on Adverb
on

Beispielsätze für "to edge on" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishHe looked to the west, where a dim, fuzzy red glow lit up the edge of the sky.
Nyugat felé nézett, ahol egy halvány, elmosódott fénycsík színezte az ég szélét.
EnglishBill always said you were one of the best ladies he ever saw with an edge weapon.
Bill mindig azt mondta, késsel te vagy a legveszélyesebb nő akit életében látott.
EnglishYes, said Samir Ibrahaim quietly from the outer edge of the circle where he sat.
Igen jegyezte meg csendesen Samir Ibrahim, aki a kör külső peremén foglalt helyet.
EnglishEnter the horizontal distance from the left edge of the page to the pivot point.
Írja be az oldal bal széle és a forgatási pont közötti vízszintes távolságot.
EnglishA broken window with snow swirling in; already it had frosted the edge of the rug.
A törött ablakon át kavarogva áradt be a hó; a szőnyeg szélén már meg is fagyott.
EnglishAlong one side, he glimpsed the edge of a tennis court, hearing the pock of balls.
Egyik oldalon egy teniszpálya szélét vette észre, hallotta a labdák pattogását.
EnglishEventine slid to the edge of the bed and dropped one leg cautiously to the floor.
Eventine az ágy szélére csúszott, és egyik talpát óvatosan leeresztette a padlóra.
EnglishShe broke off a piece of a loaf and let Nimue take it to the edge of the woods.
- Letört egy darabot egy cipóból, és hagyta, hogy Nimue az erdő szélére vigye.
EnglishGutman turned the bird upside-down and scraped an edge of its base with his knife.
Gutman fejjel lefelé fordította a madarat, és késével megkarcolta a talapzatát.
EnglishAfter all, the European Parliament should be at the leading edge of technology.
Az Európai Parlamentnek végtére is a legmodernebb technológiát kellene használnia.
EnglishStaying to the edge of the room, I pushed a chair ahead of me, wary of other traps.
A szoba szélén maradva egy széket toltam magam előtt, vigyázva egyéb csapdákra.
EnglishHe wiped sweat from his eyes and concentrated on the opposite edge of the clearing.
Kitörölte az izzadságot a szeméből, és a tisztás túlsó szélére összpontosított.
EnglishNekal Bara faced the harbour, held her arms out, then flung herself from the edge.
Nekal Bara a kikötő felé fordult, kitárta karját, majd a mélybe vetette magát.
EnglishThey chased Seb over towards the wire fence that skimmed one edge of the car park.
Sheb után eredtek, aki a parkolót egyik oldalról körülvevő drótkerítés felé loholt.
EnglishThe Turk had a big ranch-style house in Taluda Heights, on the edge of the city.
A török egy ranch-stílusú tanyán lakott a város szélén, a Taluda-domboknál.
EnglishI shut the bathroom door and stood on the edge of the tub and eased the window up.
Becsuktam a fürdőszobaajtót, a kád szélére álltam, és kinyitottam az ablakot.
EnglishIt was an empty gesture, Howie knew, to go back to the woods on the edge of Deerdell.
Céltalan gesztus volt - gondolta Howie - visszatérni a Deerdell melletti erdőbe.
EnglishThe voice behind him said, “Bare the edge of the hatchet and cut the hinges!
- Csomagold ki a bárdot és vágd el a pántokat! - mondta a hang a háta mögött.
EnglishFrank stopped at the edge of the Jacuzzi and asked them where Jimmy Ortiz lived.
Frank megállt a Jacuzzi medence mellett, és megkérdezte tőlük, hol lakik Jimmy Ortiz.
EnglishThey ate bear meat that night, while the cat-tails hunted at the edge of firelight.
Azon az estén medvehúst ettek, közben a macskafarkak a tűz mellett vadásztak.