EN dwell
volume_up
{Substantiv}

Synonyme (Englisch) für "dwell":

dwell

Beispielsätze für "dwell" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishBecause in him, it hath well pleased the Father that all fulness should dwell:
Õ a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy övé legyen az elsőség mindenben.
EnglishIf she remembered her screams in the fire she did not care to dwell on them.
Ha emlékezett is sikoltozására a tűzben, nem kívánt hosszasan foglalkozni vele.
EnglishIts poison has spread out and infected the world and all who dwell upon it.
Mérge szétterjedt, megfertőzte a világot, s mindazokat, akik a felszínén élnek.
EnglishRejoice, you heavens and you that dwell in them commands St John in Revelation.
"Ezért örüljetek egek, s kik lakoztok bennük", mondá Szent János Jelenése.
EnglishBill McDonough covered that last night, so I won't dwell on that too much.
Erről Bill McDonough tegnapi előadásában volt szó, ezért most nem megyek bele.
EnglishThis is the most important slide of my talk, so I'll dwell on it a little bit.
Ez az előadásom legfontosabb slide-ja, ezért el fogok időzni kicsit ennél.
EnglishWhy should immortals pore over newspapers, she would ask, or dwell in palaces?
Azon kötözködött, miért kellene halhatatlanoknak újságokat bújni vagy palotában lakni?
EnglishTherefore it is upon the logic rather than upon the crime that you should dwell.
Ezért kellene inkább a logikával, semmint magával a bűnténnyel törődnie.
EnglishDo not deny the truth of what you recall; but do not dwell on it either.
Ne tagadd annak igazságát, amire emlékszel, de ne is foglalkozz vele hosszasan.
English'But not so great that we who dwell there ever tire of seeing new trees.
- De nem akkora, hogy mi, a lakói, valaha is ráunnánk más erdők megismerésére.
EnglishShe knew others felt pain, but well, she could not really dwell on it.
Tudomásul vette, hogy szenvednek, no de ilyesmire mégsem fecsérelhette az idejét.
EnglishOr while Leodegranz is at war, your stepmother will dwell with us at Camelot.
Vagy amíg Leodegranz hadban van, a mostohaanyád velünk élhet Camelotban.
EnglishAllow me to dwell, however, on one particular point in the Harbour report.
Engedelmükkel hosszasabban kitérnék azonban a Harbour-jelentés egy bizonyos pontjára.
EnglishAnd to dwell on what had befallen her in the interim was more than he could bear.
Hogy ez idő alatt mi történhetett vele, arra még gondolnia sem szabad.
EnglishDon't think about it, don't ever clearly dwell upon it, not here, not within these halls.
Ne rágódj ezen, még csak ne is körvonalazd magadban, nem itt, nem ezen a folyosón!
EnglishThey dwell in my light, while I dwell in unbearable darkness, the source of that light.
Mint a fényességemben élő többiek; én, a sötétségem kibírhatatlan villódzásában élő.
EnglishMay I dwell a while on the real facts of this superfluous conference?
Megengedik, hogy röviden elmerengjek ezen felesleges konferencia valós tényein?
EnglishBut you are not in the flesh, but the spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you.
De ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek.
EnglishIn one such world dwell the Kenyllrah, the demons we have bound to us.
Egy ilyenben élnek a kenyll'rahok, a démonok, akiket a szolgálatunkba állítottunk.
EnglishI do not wish to dwell on the tangible proposals that the report contains.
Nem kívánok belemenni azokba a kézzel fogható javaslatokba, amiket a jelentés tartalmaz.