EN dope
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

dope
dope
dope
dope
dope (auch: enamel, glaze, lacquer, varnish)
volume_up
lakk {Subst.}
dope
dope (auch: guess, pointer, tip, wrinkle)
volume_up
tipp {Subst.}

2. Umgangssprache

dope (auch: drug, mescaline, narcotic, shit)
Dope pushers, child fondlers, gunrunners, terrorists.
A kábítószer-kereskedőket, gyerekmegrontókat, fegyvercsempészeket, terroristákat.
Depend upon it, this dope stunt is at the bottom of the whole business.
- Higgyék el nekem, ez a kábítószer-zűr mindennek a nyitja!
Her face was a maze of indecision; dope and doubt.
Arcán a határozatlanság útvesztője: kábítószer és kétely.
dope
volume_up
ajzószer {Subst.}
Did that hurt, or are you still too doped up?'
Fáj, vagy még mindig az altató hatása alatt áll?
dope
dope
dope (auch: dumbbell)
volume_up
hülye alak {Subst.} [umg.]
dope
volume_up
hülye pacák {Subst.} [umg.]
dope (auch: stimulant, stimulus)

Synonyme (Englisch) für "dope":

dope

Beispielsätze für "dope" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThey could get all the dope about my life from Rhoda - and there's nothing there.
Az életemről mindent megtudhatnak Rhodától, nem mintha bármi érdekes volna benne.
EnglishGino Maritime, Milo's first cousin once removed, was the dope king of the city.
Gino Maritimo, Milo apjának unokatestvére volt a város kábítószercsászára.
EnglishEveryone seemed to have been drunk, and there was a fine scattering of dope addicts.
Valószínűleg mindenki részeg volt, és akadt köztük jó néhány, aki kábítószerrel élt.
EnglishThe Chief Constable was inclined to accept the dope smuggling explanation.
A rendőrfőnök hajlott arra, hogy elfogadja magyarázatként a kábítószercsempészést.
EnglishThe dope couldn't touch that pain, which was like a deep physical sobbing.
Olyan volt, mint egy mélyről fakadó zokogás, és a drog sem segíthetett rajta.
EnglishAs for shooting dope, I've got the Bourka Bee-Goddess to do that for me.
Ami pedig a kábítószert illeti, arról gondoskodik helyettem a burkák méhistennője.
EnglishBehind him, she said: We could have some dope-you too, Marty, why not?
Mögötte megszólalt a lány Belőhetnénk magunkat együtt, te is, Marty, miért ne?
EnglishI was just going to ask you to give me a little dope about Bertram's Hotel.
Arra szeretném megkérni, hogy meséljen nekem kicsit a Bertram Szállóról
EnglishI dreamed I was tied to a cot and shot full of dope and locked in a barred room.
Azt álmodtam, hogy vaságyhoz vagyok kötözve egy rácsos szobában, és telenyomtak kábítószerrel.
EnglishCan you give me some dope on an ex-guest, and then forget that I asked for it?
Adhatna valami felvilágosítást egy volt vendégéről, de aztán felejtse el, hogy kérdeztem, jó?
EnglishDrink, smoke dope, torture the pets, spy on the sloppy lovemaking of Mrs.
Innátok, füvet szívnátok, háziállatokat kínoznátok, kikémlelnétek Mrs. Ralph loncsos nemi életét?
EnglishThe quill suggested dope, and I remembered your account of Miss Russell's visit to you.
A toll kábítószerre utalt, és emlékeztem arra, amit maga Miss Russell látogatásáról mesélt.
EnglishGive me the straight dope, Natty, and I might give you some straight dope.
Ha tőled jó anyagot kapok, Natty, te is jó anyagot kaphatsz éntőlem.
EnglishHe was parked illegally, smoking dope, and not really concerned.
Croft a tilosban parkolt, füvet szívott, de különösebben nem nyugtalankodott.
EnglishIn some deep, dim part of his mind where the dope hadn't yet reached, alarm bells were going off.
Tudata legmélyén, ahová a szer még nem hatolt el, riasztó csengők sivítottak.
EnglishIn her heart she could forgive him every crime he perpetrated as long as the dope kept coming.
Szíve mélyén mindent megbocsátott neki, ha az anyag rendesen megérkezett.
EnglishWell, you better start thinking about all the dope you are taking, Paul.
Pedig most okosabb lenne; Paul, ha ezt a drogügyet komolyan vennéd.
EnglishThis may be a list of dope smugglers, or drug addicts, or secret agents - it may be anything in fact.
Lehet, hogy kábítószercsempészek névsora, narkománoké vagy éppen titkosügynököké.
EnglishThe cop who gave me the dope brought Lavery into it himself, without any prompting from me.
A londiner, aki velem ezt közölte, maga említette Laveryt, tőlem nem kapott semmi buzdítást.
EnglishGot a lot of dope rappers comin'to the stage, and it's gonna be nice.
Sok zsír rapper jött ma este ide, egyikük a múltkori győztessel, Papa Doc-kal fog megmérkőzni.