"doorstep" Ungarisch Übersetzung

EN

"doorstep" auf Ungarisch

EN doorstep
volume_up
{Substantiv}

doorstep (auch: sill, threshold, doorsill)
volume_up
küszöb {Subst.}
It had very clean Nottingham lace curtains, a shining white doorstep and a well-polished brass door handle.
Az ablakokon hófehér csipkefüggöny lógott, a küszöb szinte világított a tisztaságtól, a rézkilincs ragyogott.
This is the Lehman Brothers doorstep there. You see it came down there.
Ez a dot com buborék, ez pedig itt a Lehman Brothers küszöb. Látják, ide lejött.
It was several days after full moon, and when she set forth from the ruined farm, there was frost on the stone doorstep, and a gibbous day moon lingered in the sky.
Több nappal holdtölte után járt az idő, s amikor Morgaine elindult a romos tanyáról, a küszöb deres volt, s az égen még fönn volt a púpos, kora reggeli hold.
doorstep

Synonyme (Englisch) für "doorstep":

doorstep

Beispielsätze für "doorstep" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAnyway, in April of 1940, Leo's daughter, Katherine, showed up on my doorstep.
Lényeg az hozzá, hogy 1940 augusztusában a lánya, Katherine megjelent nálam.
EnglishOnce again, history is repeating itself, in all its horror, on Europe's doorstep.
A történelem ismét megismétli önmagát, a maga minden borzalmával együtt, Európa küszöbén.
EnglishWhen I show up at her doorstep... she's gonna drop everything... because we're gonna party.
Amikor megjelenek a lépcsőjén... mindent el fog dobni... mert bulizni fogunk.
EnglishI had to show up on your doorstep after so many years and I got so many questions...
Feltűntem az ajtója előtt annyi év után és annyi sok kérdésem van...
EnglishOn our doorstep, on the other side of the Mediterranean, a wind of freedom has started to blow.
Küszöbünkön, a Földközi-tenger túlsó partján elkezdett fújni a szabadság szele.
EnglishThe other was a gnarled old tree that shaded the walk to our doorstep.
A másik egy göcsörtös vén fa volt, amely árnyékot vetett az ajtónkhoz vezető ösvényre.
EnglishShe stepped back and the inspector passed over the door-step and she shut the door.
Hátrább lépett s beengedte maga mellett a felügyelőt, majd gondosan betette az ajtót mögötte.
EnglishThe needle-strewn ground under Henry's feet is almost as hard and cold as the granite doorstep.
A föld a fenyőtűszőnyeg alatt legalább olyan kemény és hideg, mint a gránitlépcső.
EnglishHe showed up on my doorstep five days ago, and I was too polite to kick his ass into the street.
Öt nappal ezelőtt megjelent az ajtóban, és én nem akartam udvariatlanul elküldeni.
EnglishIf you were he, would you want the couriers turning up at your doorstep?
Ha te lennél az ő helyében, szeretnéd-e, ha a futár a lakásodra menne?
EnglishMost of the contributors signed a check simply to get Farrell off their doorstep.
Az adakozók java része csak azért írta alá a csekket, hogy Farrell mielőbb eltűnjön a küszöbjéről.
EnglishThe visitor on the doorstep surged forward and bumped against the glass, as if peering in at me.
A bejárat előtt toporgó látogató is az üveghez nyomódott, mintha belém akarna látni.
EnglishFair, or so I expect, with the whole lake at your doorstep?
Remélem, nem adja túl drágán, hiszen a tó itt van a fogadó küszöbe előtt!
EnglishThe Sweet Christine, moored at her very doorstep, was concealed entirely by a high redwood fence.
A küszöbénél horgonyozó Édes Christine-t tökéletesen elrejtette egy magas, vörösfenyő kerítés.
EnglishDont worry, the milk will be on the doorstep tomorrow morning, the New Statesman will come out on Friday.
Sebaj, holnap reggel ott lesz a tej a küszöbön, és pénteken megjelenik a New Statesman.
EnglishWith a Whodunnit parked right on the family doorstep, it seemed the chance of a lifetime.
Soha vissza nem térő alkalomnak láttam, hogy a bűnügyi történet pont a családi otthon küszöbén kezdődik.
EnglishWould God really approve of that sort of thing on his own doorstep?'
Isten vajon mit szólna ehhez a saját szentélyének küszöbén?
EnglishHe'd have been straight to an orphanage if he'd been dumped on my doorstep.
Ha nálam rakták volna le, rég az árvaházban lenne.
EnglishShe looked with defiance and doubt at the two men on her doorstep.
Dacosan és elutasítóan nézett a küszöbön álló két férfira.
EnglishAt the doorstep, he put the flashlight down, fished a key out of his jacket pocket, unlocked the door.
Letette a küszöbre a lámpát, előhalászta a kulcsait dzsekije, zsebéből, és kinyitotta az ajtót.