"doorman" Ungarisch Übersetzung

EN

"doorman" auf Ungarisch

EN doorman
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

As the doorman eased the front door open with a bow, the woman yelped in pain.
Amint a portás kinyitotta előttük az ajtót, az asszony fájdalmasan felsikoltott.
They waited while the doorman walked toward a telephone on a counter at the side of the lobby.
súgta Jill, miután a portás visszament a pultjához.
A uniformed doorman approached Craig while he paid the driver and the taxi pulled away.
Az egyenruhás bejárati portás Craig mellé lépett miközben az kifizette a taxist.
volume_up
kapus {Subst.}

2. "doormen"

As the doorman eased the front door open with a bow, the woman yelped in pain.
Amint a portás kinyitotta előttük az ajtót, az asszony fájdalmasan felsikoltott.
They waited while the doorman walked toward a telephone on a counter at the side of the lobby.
súgta Jill, miután a portás visszament a pultjához.
A uniformed doorman approached Craig while he paid the driver and the taxi pulled away.
Az egyenruhás bejárati portás Craig mellé lépett miközben az kifizette a taxist.
doorman (auch: doorkeeper, doorman, gatekeeper, porter)
volume_up
kapus {Subst.}

Synonyme (Englisch) für "doorman":

doorman

Beispielsätze für "doorman" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThey took the elevator downstairs. found the doorman, and identified themselves.
Aztán a lifttel lementek, megkeresték a portást, és igazolták magukat.
EnglishHe suspected one of his cashiers and a doorman of colluding to defraud him.
Azzal gyanúsította az egyik pénztárosát és a portást, hogy összejátszanak és becsapják.
EnglishThe reply was harsh, but in a loment the doorman's face turned wistful.
A válasz kicsit nyers volt, de ráncos öreg arca egy pillanat múlva megenyhülni látszott.
English''Bank foreclosure, must sell, luxury doorman building, health club...
''Banki zálog alatt értékesítendő, portaszolgálattal, fitness teremmel...
EnglishThen I have my own personal doorman, chauffeur, masseuse, chef and waiter."
Így van saját ajtónyitóm, sofőröm, masszőröm és felszolgálóm.
EnglishIn distress, he spun toward the doorman, thrusting twenty dollars at him.
A portáshoz lépett, és ezúttal egy húszdollárost adott neki.
EnglishHe fooled the doorman, he fooled the neighbor... and the neighbor's dog.
Megtévesztette a portást, a szomszédot, még a kutyát is.
EnglishReacting quickly, the doorman yanked the coat off the woman's back and threw it onto the sidewalk.
A hotelportás egy gyors mozdulattal lekapta az asszony válláról a bundát és a járdára hajította.
EnglishThe street-level lobby was deserted - except for the doorman, who lay comatose beneath his desk.
Az épület előcsarnoka elhagyottnak látszott leszámítva a portást, aki ájultan hevert a pultja alatt.
EnglishThe doorman seemed puzzled that Craig had no luggage.
Meglepettnek látszott, hogy Craignél nincsenek bőröndök.
Englishshe said, glaring at the startled doorman.
Valami megharapott! bámult a meglepett portásra.
EnglishHe spoke to the doorman - another extra - and after about five minutes a cab rolled up to the blue hotel awning.
Szólt a portásnak az is csak egy statiszta volt és vagy öt perc múlva egy taxi gurult a szálloda elé.
EnglishDoorman at the Slithy Tove was a fat white rabbit.
A Síkos Borz ajtónállója egy kövér fehér nyúl volt.
EnglishThe night doorman at Myers's building had been hit with something heavy, and had suffered a fractured skull.
Az éjszakai portást Myers házában fejbe vágták valami kemény, nehéz tárggyal, és a koponyája több helyen betört.
EnglishThere had been no doorman to invite us in.
Az ajtóban nem állt ajtónálló, hogy betessékeljen.
EnglishShe gave the doorman a few coins.
Julie az ajtónálló kezébe nyomott néhány pénzérmét.
EnglishThat doorman has a hateful personality.
Annak a kidobónak utálatos személyisége van.
EnglishHe relaxed only slightly when he saw that the movement was the hotel's thin-lipped doorman walking toward him, frowning harder.
Valamelyest megnyugodott, amikor látta, hogy ismét a hotel vékonydongájú bejárati portása az, aki felé közeledik.
EnglishIt was manned around the clock, usually by a rookie agent in the New York field division whose purpose was merely that of doorman.
Éjjel-nappal volt itt személyzet, általában a New York-i iroda valamelyik kezdő ügynöke, aki egyszerű őr volt.
EnglishDOORMAN: Mr. Turner, welcome back, sir.