"door" Ungarisch Übersetzung

EN

"door" auf Ungarisch

volume_up
door {Subst.}

EN door
volume_up
{Substantiv}

door
volume_up
ajtó {Subst.}
The door next to the linen closet, the locked door, had to be the bathroom.
A fehérneműs szekrény melletti ajtó, a bezárt ajtó, nyilván a fürdőszobába vezetett.
The door gave onto another small room with an open door at the end of it.
Az ajtó egy másik, kisebb szobába nyílt, melynek túlsó felén az ajtó nyitva volt.
The door bumped against the pneumatic door-closer and very softly clicked shut.
Az ajtó először tompán nekicsapódott a gumiütközőnek, majd lassan becsukódott.
door (auch: front door, gate, home, port)
volume_up
kapu {Subst.}
The second door we are opening is the door to freedom.
A második kapu, amit kitárunk, az a szabadsághoz vezető kapu.
The first door it must open is the door to ratification of the Treaty of Lisbon.
A Lisszaboni Szerződés ratifikálása az első kitárandó kapu.
There was a dull resonating sound that meant the front door had been slammed shut.
Tompa döndülés visszhangzott a házban, amint a kapu becsapódott.
door (auch: entrance, entranceway, entry, gate)
volume_up
bejárat {Subst.}
With a reluctant grinding thud, the shield door split in the middle and began to spread apart.
Panaszos nyögéseket hallatva a bejárat nehéz fémajtaja nyílni kezdett.
On a landing beyond the front door, another shotgun had been rigged.
A bejárat fölötti lépcsőfordulóban újabb puska volt felszerelve.
He pointed out the blaster cannon turrets on either side of the shield door.
Talán ott védelmet leltek mutatott a bejárat két oldalán álló sugárágyúkra.

Synonyme (Englisch) für "door":

door

Beispielsätze für "door" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWhy did Trevor whisper this and why did he leave his briefcase outside the door?
Miért mondta ezt suttogva Trevor, és miért hagyta az ajtón kívül az aktatáskáját?
EnglishHe went along the passage and tapped at the same door as the doctor had entered.
Végigment a folyosón, és bekopogott azon az ajtón, ahol az előbb bement az orvos.
EnglishThe young man pushed before them, having sped from the barring of the wall door.
A fiatalember előresietett, de csak egy újabb ajtóval találták magukat szemben.
EnglishPerhaps you wouldn't mind locking this door, Miss Aldin and taking the key out?
Esetleg lenne szíves bezárni az ajtót, Miss Aldin és kivenni a kulcsot a zárból?
EnglishShe entered and seated herself, while Visbhume closed the door and shot the bolt.
Glyneth bent leült egy székre, Visbhume pedig becsukta és elreteszelte az ajtót.
EnglishIt hovered menacingly at the chamber door, an impenetrable, dark, formless robe.
Ijesztően lengett a cella ajtajában egy áthatolhatatlan, sötét, formátlan palást.
EnglishAs she spoke, two more zombies came stumbling out the door, heading toward them.
Miközben beszélt, két újabb élőholt botorkált ki az ajtón, s feléjük tartottak.
English'Ay, we'll just ask ye when we want ye,' said she, and shut the door in my face.
- Ha lesz, majd szólunk" - mondta az asszony, és becsukta a kaput az orrom előtt.
EnglishHe helped her out of the car, and a sergeant held the door open for both of them.
Kisegítette a nőt a kocsiból, és egy őrmester tartotta mindkettőjüknek az ajtót.
EnglishThe warm air from the open door of the wheelhouse was steaming like hot breath.
A kormányosfülke nyitott ajtajából forró lélegzetként gomolygott a meleg levegő.
EnglishThe two looked at each other, then one of them opened the door and looked inside.
A lovagok összenéztek, majd az egyik kinyitotta az ajtót, és benézett a szobába.
EnglishSo is the door on the far side of the big central room, the one to the outside.
A nagy központi szoba túlsó végén nyitva a másik is, amelyik a külvilágba vezet.
EnglishInspector Morton - who has just come out on the terrace through the side door.
- Morton felügyelőt... éppen most lépett ki a teraszra, az oldalajtón keresztül.
EnglishThe lock spell died with a tiny flash, and she turned the door ring and went in.
A védővarázslat egy villanás kíséretében leoldott, ő pedig belépett a szobába.
EnglishYou have let your doom in by the front door, though it will not depart that way.
- A vesztedet engedted be a főkapun, de az nem azon az úton fog távozni tőled.
EnglishThe door swung and banged in the wind like the last shutter on a haunted house.
Az ajtót nagy csattanással bevágta a szél, mint egy kísértetkastély spalettáit.
EnglishTarrance leaned closer and whispered, Take the front door out of the terminal.
Tarrance közelebb hajolt és azt súgta: A főbejáraton menjen ki az előcsarnokból.
EnglishOh, its you, Alec, David said breathlessly, glancing nervously out the back door.
Ó, te vagy az Alec! hadarta David a kagylóba, és idegesen figyelt a hátsó ajtóra.
EnglishVinicius went out by the stage-door and found Cassius and The Tiger in the court.
Vinicius kiment a színészbejárón, és az udvarban találta Cassiust és a Tigrist.
EnglishSullenly, the fellow went down the mud-coated stairs and rapped twice on the door.
A fickó kedvetlenül ment előre a sáros lépcsőfokokon, és bekopogtatott az ajtón.