"difficulty" Ungarisch Übersetzung

EN

"difficulty" auf Ungarisch

EN difficulty
volume_up
{Substantiv}

difficulty (auch: check, cross, hardness, hardship)
This is precisely the difficulty we have with this issue of interchange fees.
Pontosan ez az a nehézség, amely a bankközi díjak kérdése ügyében felmerül.
There was a little local difficulty in some of our minor colonies, but ...
Ugyan volt egy kis nehézség az egyik kisebb gyarmatunkon, de...
The current emergency is not a minor political difficulty over oil.
A jelenlegi válságos helyzet nem valami kisebb politikai nehézség az olaj miatt.
difficulty (auch: bar, barrier, check, clog)
volume_up
akadály {Subst.}
Many of these obstacles are due to excessive bureaucratisation and difficulties in obtaining finance.
Sok akadály a túlzott bürokráciából és a finanszírozáshoz való hozzáférés nehézségéből ered.
akadály előtt megtorpan
difficulty (auch: complexity, intricacy, subtlety)

Synonyme (Englisch) für "difficulty":

difficulty

Beispielsätze für "difficulty" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt was sheer ignorance of the difficulty of the shot that made her bring it off.
Egyszerűen azért lőtt, mert fogalma sem volt, hogy milyen kényes dolgot művel.
EnglishMr Marty has serious difficulty distinguishing between facts and speculation.
Marty úrnak komoly gondot okoz különbséget tenni a tények és a spekuláció között.
EnglishI believe there's a way to resolve this difficulty without unpleasantness.
Azt hiszem, további kellemetlenségek nélkül is elháríthatjuk ezt a kis akadályt.
EnglishA large wasp alighted on Halifax's arm, navigating the ginger hairs with difficulty.
Egy hatalmas darázs ült le Halifax karjára, botladozott az erős szőrszálak között.
EnglishThe compromise accepted with great difficulty was only that of 'to take note'.
A nagy nehézségek árán elfogadott kompromisszum a célok "tudomásul vételéről” szólt.
EnglishThe real difficulty facing us is distance and space, not actual military opposi­tion.
Az igazi nehézséget nem is az ellenállás jelenti, hanem a távolság és a terep.
EnglishHe was an old friend of mine and so I had no difficulty in getting in touch with him.
Régi barátok vagyunk, így aztán nem jelentett különösebb gondot, hogy fölkeressem.
EnglishYour papers are in perfect order - you'll have no difficulty at the Syrian frontier.
Az irataid a legnagyobb rendben vannak, a szíriai határon nem lesz semmi nehézséged.
EnglishOnly with difficulty had he been made to return to his posture of seated King.
Csak nehezen lehetett rábírni, hogy üljön vissza a trónjára, ahogy egy királynak kell.
EnglishI could reach through them without difficulty, having so used this rug before.
- Most is ugyanolyan könnyedén átjutottam rajtuk a szőnyegen keresztül, mint korábban.
EnglishHe swallowed with some difficulty, took a few more deep breaths, rubbed his beard.
Nehezen tudott csak nyelni, vett még néhány mély lélegzetet, megdörzsölte a szakállát.
EnglishThey would have significantly less difficulty in collecting one million signatures.
Így sokkal kevesebb nehézségük lesz az egymillió aláírás összegyűjtésekor.
EnglishEven now, Hari realized he would have some difficulty discussing the topic.
Hari rádöbbent, hogy nehézségei támadhatnak, ha erről a témáról kezdenek vitatkozni.
EnglishIt calls, moreover, for increased financial support for establishments in difficulty.
Felszólít továbbá a nehézségekkel küzdő létesítmények fokozott pénzügyi támogatására.
EnglishI arose with difficulty from the depths of a bright yellow brocade sofa.
Nagy nehézségek árán feltápászkodtam az élénksárga brokáttal bevont pamlagról.
EnglishOn the other hand, she had difficulty believing that Tony would knowingly hurt her.
Ugyanakkor nehezen tudta elképzelni, hogy Tony szándékosan fájdalmat akarna neki okozni.
EnglishShe had some difficulty pushing it open; the damp weather had swelled the wood.
Nem sikerült könnyen kinyitni az ajtót, mert a nedves időtől beragadt.
EnglishDespite all the difficulty he was in, he could not suppress a smile at this thought.
Nyomorúságos helyzetében is elmosolyodott akaratlanul erre a gondolatra.
EnglishI think we'll have no difficulty in getting back your picture for you, Miss Marple.
Azt hiszem, nem lesz nehéz visszaszereznünk önnek a képet, Miss Marple.
EnglishBannerman cleared his throat as if he were having some difficulty with the next.
Bannerman a torkát köszörülte, mint aki csak nehezen tudja kibökni azt, ami most következik.